Till innehåll på sidan

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

Nästa publicering: 2018-03-23

Statistiken visar bland annat nättjänstpris, priser på elenergi vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andelen omförhandlade avtal.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Priser på elenergi och nättjänst 2006 SM 2006-05-09
Priser på elenergi och nättjänst 2005 SM 2005-05-10
Priser på elenergi och nättjänst 2004 SM 2004-05-18
Priser på elenergi och nättjänst 2003 SM 2003-06-25
Priser på nättjänst och elenergi 2002 SM 2002-05-22
Priser på nättjänst och elenergi 2000 och 2001 SM 2001-06-01

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0301