Till innehåll på sidan

Kvartalsvis bränslestatistik

Nästa publicering: 2018-04-03

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2017 SM 2017-12-18
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2017 SM 2017-09-25
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2017 SM 2017-07-03
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2016 SM 2017-04-03
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2016 SM 2016-12-19
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2016 SM 2016-09-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2016 SM 2016-06-28
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2015 SM 2016-03-30
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2015 SM 2015-12-18
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2015 SM 2015-09-28
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2015 SM 2015-06-29
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2014 SM 2015-03-30
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2014 SM 2014-12-19
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2014 SM 2014-09-22
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2014 SM 2014-06-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2013 SM 2014-03-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2013 SM 2013-12-20
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2013 SM 2013-09-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2013 SM 2013-06-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2012 SM 2013-03-25
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2012 SM 2012-12-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2012 SM 2012-09-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2012 SM 2012-06-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2011 SM 2012-03-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2011 SM 2011-12-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2011 SM 2011-09-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2011 SM 2011-06-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2010 SM 2011-03-25
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2010 SM 2010-12-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2010 SM 2010-09-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2010 SM 2010-06-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2009 SM 2010-03-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2009 SM 2009-12-22
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2009 SM 2009-09-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2009 SM 2009-06-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2008 SM 2009-03-27
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2008 SM 2008-12-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2008 SM 2008-09-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2008 SM 2008-06-25
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2007 SM 2008-03-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2007 SM 2007-12-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2007 SM 2007-09-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2007 SM 2007-06-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2006 SM 2007-03-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2006 SM 2006-12-22
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2006 SM 2006-09-22
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2006 SM 2006-06-22
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2005 SM 2006-03-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2005 SM 2005-12-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2005 SM 2005-09-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2005 SM 2005-06-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2004 SM 2005-03-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2004 SM 2004-12-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2004 SM 2004-09-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2004 SM 2004-06-24
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2003 SM 2004-03-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2003 SM 2003-12-19
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2003 SM 2003-09-19
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2003 SM 2003-06-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2002 SM 2003-04-07
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2002 SM 2002-12-20
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2002 SM 2002-09-23
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2002 SM 2002-06-20
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2001 samt året 2001. SM 2002-03-26
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle tredje kvartalet 2001. SM 2002-01-10
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle andra kvartalet 2001. SM 2001-10-10
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle första kvartalet 2001. SM 2001-07-10
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle fjärde kvartalet 2000. SM 2001-04-21

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Markus Adlöv

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.adlov@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0106