Till innehåll på sidan

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2016 SM 2017-09-27
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2015 SM 2016-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2014 SM 2015-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2013 SM 2014-09-26
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2012 SM 2013-09-27
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2011 SM 2012-09-28
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2010, korrigerad version 2011-11-14 SM 2011-09-29
Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2009 SM 2010-07-30
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2008 SM 2009-07-31
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2007 SM 2008-07-31
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2006 SM 2007-07-31
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2005 SM 2006-07-31
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2004 SM 2005-08-22
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2003 SM 2004-07-14
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2002 SM 2003-08-04
Oljeleveranser – Kommunvis indelning 2001 SM 2002-10-25

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Frida Hagström

Telefon
010-479 67 52
E-post
frida.hagstrom@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0109