Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, juni 2016:

Aktieförmögenheten på rekordnivå

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-09-05 9.30

Aktier noterade på svensk marknadsplats värderades till 7 057 miljarder kronor vid utgången av juni 2017. Det var en ökning med 578 miljarder under halvåret. En positiv börsutveckling bidrog samtidigt som antalet noterade bolag ökade till den högsta nivån någonsin.

Aktieförmögenheten, värdet av de noterade bolagen på svensk marknadsplats, ökade med 578 miljarder kronor under första halvåret 2017 och uppgick till 7 057 miljarder vid utgången av juni. Stockholmsbörsen gick enligt Affärsvärldens generalindex upp 7,8 procent under samma period.

Utlandssektorn äger 40 procent av aktierna

Utlandssektorn var fortsatt den största ägarsektorn med ett innehav på 40 procent av aktierna noterade på svensk marknadsplats. Här ingår förutom, utländska bolag och privatpersoner, svenskar bosatta utomlands samt svenskar bosatta i Sverige som handlar via utländsk förvaltare. Under första halvåret 2017 skedde ingen stor förändring för sektorn som helhet, men inom sektorn, för enskilda länder, skedde en del förändringar. USA och Finland ökade sina innehav med 3 respektive 1 procentenheter medan andra länder så som Storbritannien, Tyskland, Danmark och Irland minskade sina innehav i aktier. Sektorerna icke-finansiella bolag, investeringsfonder (ingår i finansiella bolag) och hushåll var därefter de största aktieägarsektorerna med runt 12 procent vardera.

Aktieinnehavet fördelat på sektorer, procent, juni 2017

Diagram

På börsen nynoterades 41 bolag samtidigt som 28 avnoterades. Vid utgången av första halvåret var 784 bolag noterade på svensk marknadsplats. Det är betydligt fler än för några år sedan. Mellan 2007 och 2013 varierade antalet noterade bolag mellan 502 och 534 bolag. De flesta nynoteringarna har skett på marknadsplatserna First North och NGM Nordic MTF. Netto ökade antalet noterade bolag på dessa marknadsplatser med 32 respektive 14 bolag under första halvåret 2017.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Katarina Stjepanovic

Telefon
010-479 43 03
E-post
katarina.stjepanovic@scb.se