Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper, kvartal och år

Nästa publicering: 2018-03-20

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiknyheter

Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2017

2017-12-21

Hushållen har de senaste kvartalen visat ett ökat intresse för fonder och nettoinvesterade 8 miljarder kronor i fonder under det tredje kvartalet i år. De tre första kvartalen i år har nettoköpen sammanlagt varit mycket högre än under samma period 2016 men lägre än toppnoteringen under 2014.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-09-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-06-21
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-03-23
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-09-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-06-22
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-03-23
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-12-17
Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-09-23
Finansräkenskaper första kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-06-17
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-03-19
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-12-18
Finansräkenskaper andra kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-09-24
Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-06-18
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2013. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-03-21
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-12-19
Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-09-25
Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-06-19
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-03-21
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2012-12-20
Finansräkenskaper andra kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer, korrigerat 2012-10-19 SM 2012-09-21
Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2012-06-20
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2012-03-22
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-09-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-06-23
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-03-24
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2010-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2010-09-23
Finansräkenskaper första kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2010-06-24
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Korrigerad version 2010-03-25 SM 2010-03-25
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Korrigerad version 2009-12-18 SM 2009-12-17
Finansräkenskaper andra kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2009-09-24
Finansräkenskaper första kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2009-06-25
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2009-03-26
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-12-18
Finansräkenskaper andra kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-09-25
Finansräkenskaper första kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-06-26
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-03-27
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-12-20
Finansräkenskaper andra kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-09-27
Finansräkenskaper första kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-06-28
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-03-29
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-09-28
Finansräkenskaper första kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-06-29
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-03-30
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-12-22
Finansräkenskaper andra kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-09-28
Finansräkenskaper första kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-06-30
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-04-07
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-12-22
Finansräkenskaper 1997–2003 SM 2004-11-25
Finansräkenskaper andra kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-09-27
Finansräkenskaper första kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-06-29
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-04-06
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-01-14
Finansräkenskaper 1997–2002. SM 2003-11-27
Finansräkenskaper andra kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-09-30
Finansräkenskaper första kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-06-26
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-04-15
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-01-14
Finansräkenskaper 1996–2001, reviderad SM 2002-12-11
Finansräkenskaper andra kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-09-30
Finansräkenskaper första kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-06-27
Finansräkenskaper 1996–2001. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-05-17
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2001. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-05-03
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2001. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-01-23

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0103