Till innehåll på sidan

Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)

Publikationen innehåller främst uppgifter hämtade ur existerande publikationer. Socialstyrelsen gav ut årsboken under perioden 1995–2002. Sedan 2004 publiceras istället fyra separata publikationer. De innehåller i varierande utsträckning de tabeller som tidigare ingått i årsboken.

För den här statistiken ansvarar:
Socialstyrelsen (SoS)

Socialstyrelsen (SoS) logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Socialstyrelsen

Telefon
075-247 30 00
E-post
info@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/hs0201