Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Nästa publicering: 2018-10-03

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Statistiknyheter

Livsmedel fördelat på varugrupper 2016

2017-10-03

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2016 till 271 miljarder kronor och ökade därmed med 11 miljarder kronor jämfört med 2015. Detta motsvarar en uppgång på 4,4 procent. Korrigerat för prisförändringar är uppgången 3,1 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2016 SM 2017-10-03
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015 SM 2016-12-21
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2014 SM 2015-10-02
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 SM 2014-10-02
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2012 SM 2013-10-02
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2011 SM 2012-10-01
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2010 SM 2011-09-30
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2009 SM 2010-09-30
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2008, Korrigerad 2009-12-15 SM 2009-09-24
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2007 SM 2008-09-24
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2006 SM 2007-09-28
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2005 SM 2006-08-10
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2004. Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. SM 2005-12-02
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2003. Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. SM 2004-11-16
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2002. Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. SM 2003-12-03
Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001. Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln och bensinstationerna. SM 2002-12-03

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Lisa Allemo

Telefon
010-479 62 11
E-post
lisa.allemo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0103