Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2017, i löpande priser:

Handelsnettot -3,0 miljarder kronor i november

Statistiknyhet från SCB 2017-12-28 9.30

Varuexporten uppgick under november 2017 till 118,0 miljarder kronor och varuimporten till 121,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -3,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 3,0 miljarder kronor under november 2017 enligt preliminära beräkningar. För november 2016 var det ett underskott på 2,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under november uppgick till 118,0 miljarder kronor och varuimporten till 121,0 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 4 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 5 procent jämfört med november 2016.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,6 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 19,6 miljarder.

Antalet vardagar i november 2017 var lika många som i november 2016.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 0,5 miljarder kronor för november 2017, och ett underskott på 0,4 miljarder kronor för oktober 2017. Även för september 2017 var det ett underskott på 0,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – november 2017 gav ett underskott på 5,9 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 10 procent medan värdet för varuimporten ökat med 9 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1194,0 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1199,9 miljarder. Handelsnettot för januari – november 2017 gav därmed ett underskott på 5,9 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett underskott på 13,3 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2015–2017 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Export
Jan
89,8 87,1 103,2 54,3 53,0 63,1 35,5 34,1 40,1
 
Febr
93,5 94,6 100,6 55,1 56,5 59,1 38,4 38,1 41,5
 
Mars
107,1 103,7 119,1 63,2 61,7 69,5 43,9 42,0 49,6
 
April
99,5 99,5 99,6 56,4 58,3 59,4 43,1 41,2 40,2
 
Maj
95,9 96,2 115,3 56,0 56,8 68,0 39,9 39,4 47,3
 
Juni
109,5 103,3 115,4 63,7 60,5 67,5 45,8 42,8 47,9
 
Juli
88,7 86,0 93,7 50,3 50,7 53,5 38,4 35,3 40,2
 
Aug
88,9 88,4 99,3 53,6 53,2 59,4 35,3 35,2 39,9
 
Sept
105,4 108,1 113,6 60,3 63,8 67,5 45,1 44,3 46,1
 
Okt
103,7 103,7 116,2 61,7 62,6 69,7 42,0 41,1 46,5
 
Nov
100,3 113,0 118,0 60,4 66,1 68,8 39,9 46,9 49,2
 
Dec
98,3 109,1   55,4 62,1   42,9 47,0  
 
Årstotal
1 180,6 1 192,7 1 194,0 690,4 705,3 705,5 490,2 487,4 488,5
Import
Jan
87,7 86,4 102,1 61,7 61,1 71,5 26,0 25,3 30,6
 
Febr
90,9 94,9 101,7 63,3 70,0 73,5 27,6 24,9 28,2
 
Mars
104,0 102,1 119,3 72,0 72,8 85,7 32,0 29,3 33,6
 
April
96,3 97,3 102,6 68,1 72,2 73,8 28,2 25,1 28,8
 
Maj
94,0 100,2 114,0 64,8 72,0 81,8 29,2 28,2 32,2
 
Juni
103,3 103,6 110,0 73,0 74,1 79,4 30,3 29,5 30,6
 
Juli
88,5 85,8 95,5 60,2 59,5 65,0 28,3 26,3 30,5
 
Aug
92,2 98,9 105,9 63,4 67,9 73,4 28,8 31,0 32,5
 
Sept
103,3 105,4 110,4 74,4 76,3 79,8 28,9 29,1 30,6
 
Okt
106,8 107,2 117,4 76,9 78,3 85,3 29,9 28,9 32,1
 
Nov
105,5 115,1 121,0 77,3 82,7 88,4 28,2 32,4 32,6
 
Dec
94,3 110,5   67,7 78,4   26,6 32,1  
 
Årstotal
1 166,8 1 207,4 1 199,9 822,8 865,3 857,6 344,0 342,1 342,3
Handelsnetto
Jan
2,1 0,7 1,1 ‑7,4 ‑8,1 ‑8,4 9,5 8,8 9,5
 
Febr
2,6 ‑0,3 ‑1,1 ‑8,2 ‑13,5 ‑14,4 10,8 13,2 13,3
 
Mars
3,1 1,6 ‑0,2 ‑8,8 ‑11,1 ‑16,2 11,9 12,7 16,0
 
April
3,2 2,2 ‑3,0 ‑11,7 ‑13,9 ‑14,4 14,9 16,1 11,4
 
Maj
1,9 ‑4,0 1,3 ‑8,8 ‑15,2 ‑13,8 10,7 11,2 15,1
 
Juni
6,2 ‑0,3 5,4 ‑9,3 ‑13,6 ‑11,9 15,5 13,3 17,3
 
Juli
0,2 0,2 ‑1,8 ‑9,9 ‑8,8 ‑11,5 10,1 9,0 9,7
 
Aug
‑3,3 ‑10,5 ‑6,6 ‑9,8 ‑14,7 ‑14,0 6,5 4,2 7,4
 
Sept
2,1 2,7 3,2 ‑14,1 ‑12,5 ‑12,3 16,2 15,2 15,5
 
Okt
‑3,1 ‑3,5 ‑1,2 ‑15,2 ‑15,7 ‑15,6 12,1 12,2 14,4
 
Nov
‑5,2 ‑2,1 ‑3,0 ‑16,9 ‑16,6 ‑19,6 11,7 14,5 16,6
 
Dec
4,0 ‑1,4   ‑12,3 ‑16,3   16,3 14,9  
 
Årstotal
13,8 ‑14,7 ‑5,9 ‑132,4 ‑160,0 ‑152,1 146,2 145,3 146,2

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2017, i löpande priser

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

2018-01-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Runo Samuelsson

Telefon
010-479 46 61
E-post
runo.samuelsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se