Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2018 2017 2018 2018/2017 2018 2017 2018 2018/2017
TOTALT 712 672 652 817 100,0 9 729 298 649 820 100,0 12
Europa 528 677 480 224 74,2 10 616 921 551 504 84,6 12
EU-länder (EU28) 423 443 386 250 59,4 10 522 008 465 887 71,6 12
Belgien 29 854 30 190 4,2 ‑1 33 991 32 881 4,7 3
Bulgarien 835 786 0,1 6 1 056 958 0,1 10
Cypern 447 163 0,1 174 273 241 0,0 13
Danmark 47 959 43 629 6,7 10 51 908 48 040 7,1 8
Estland 6 328 5 524 0,9 15 7 657 7 936 1,0 ‑4
Finland 48 605 44 552 6,8 9 33 660 29 730 4,6 13
Frankrike 30 665 28 655 4,3 7 28 203 24 735 3,9 14
Grekland 1 712 1 824 0,2 ‑6 858 695 0,1 23
Irland 3 302 2 615 0,5 26 6 898 6 034 0,9 14
Italien 20 822 18 191 2,9 14 24 558 21 160 3,4 16
Kroatien 496 486 0,1 2 454 365 0,1 24
Lettland 2 195 1 796 0,3 22 4 256 3 445 0,6 24
Litauen 4 849 4 164 0,7 16 6 372 5 881 0,9 8
Luxemburg 498 643 0,1 ‑23 1 597 1 498 0,2 7
Malta 212 169 0,0 25 278 86 0,0 223
Nederländerna 39 582 35 094 5,6 13 66 995 56 451 9,2 19
Polen 24 693 19 264 3,5 28 29 146 24 908 4,0 17
Portugal 3 727 3 604 0,5 3 2 690 2 123 0,4 27
Rumänien 1 899 1 512 0,3 26 2 065 1 745 0,3 18
Slovakien 2 166 1 778 0,3 22 4 584 4 388 0,6 4
Slovenien 844 838 0,1 1 1 469 1 333 0,2 10
Spanien 14 849 12 484 2,1 19 11 299 9 487 1,5 19
Storbritannien 40 147 40 247 5,6 0 37 124 34 552 5,1 7
Tjeckien 6 145 5 381 0,9 14 11 110 9 702 1,5 15
Tyskland 78 738 71 164 11,0 11 137 010 122 875 18,8 12
Ungern 3 111 3 026 0,4 3 7 673 5 994 1,1 28
Österrike 6 371 6 087 0,9 5 8 821 8 645 1,2 2
Ospec. länder inom EU 2 395 2 382 0,3 1 0 0 0,0 0
Övriga Europa 105 235 93 974 14,8 12 94 914 85 617 13,0 11
Albanien 27 24 0,0 13 87 64 0,0 36
Andorra 8 5 0,0 60 2 0 0,0 100
Bosnien-Hercegovina 129 115 0,0 12 260 238 0,0 9
Färöarna 174 119 0,0 46 15 33 0,0 ‑55
Gibraltar 1 311 814 0,2 61 0 0 0,0 0
Island 1 942 1 631 0,3 19 136 134 0,0 1
Kosovo 10 14 0,0 ‑29 8 6 0,0 33
Liechtenstein 17 8 0,0 113 38 48 0,0 ‑21
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 52 75 0,0 ‑31 84 72 0,0 17
Moldavien 63 57 0,0 11 7 11 0,0 ‑36
Montenegro 15 56 0,0 ‑73 6 5 0,0 20
Norge 73 873 64 838 10,4 14 57 797 53 522 7,9 8
Ryssland 10 196 9 264 1,4 10 23 693 18 691 3,2 27
San Marino 29 23 0,0 26 2 3 0,0 ‑33
Schweiz 7 806 7 428 1,1 5 5 394 4 627 0,7 17
Serbien 581 541 0,1 7 903 690 0,1 31
Turkiet 7 232 7 045 1,0 3 5 920 6 901 0,8 ‑14
Ukraina 1 432 1 621 0,2 ‑12 431 459 0,1 ‑6
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 338 294 0,0 15 131 112 0,0 17
Afrika 13 456 13 769 1,9 ‑2 13 004 6 795 1,8 91
Nordafrika 6 696 7 004 0,9 ‑4 3 254 1 513 0,4 115
Algeriet 1 529 991 0,2 54 1 87 0,0 ‑99
Ceuta 0 26 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Egypten 2 686 2 905 0,4 ‑8 152 158 0,0 ‑4
Libyen 235 154 0,0 53 2 422 605 0,3 300
Marocko 1 864 2 422 0,3 ‑23 606 450 0,1 35
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 101 216 0,0 ‑53 1 1 0,0 0
Tunisien 281 290 0,0 ‑3 71 212 0,0 ‑67
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 380 1 672 0,2 ‑17 8 228 3 716 1,1 121
Benin 39 36 0,0 8 0 0 0,0 0
Burkina Faso 111 91 0,0 22 0 1 0,0 ‑100
Elfenbenskusten 126 201 0,0 ‑37 1 1 0,0 0
Gambia 24 23 0,0 4 0 0 0,0 0
Ghana 409 399 0,1 3 19 27 0,0 ‑30
Guinea 45 31 0,0 45 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 8 1 0,0 700 0 0 0,0 0
Kap Verde 5 16 0,0 ‑69 0 9 0,0 ‑100
Liberia 30 30 0,0 0 0 3 0,0 ‑100
Mali 64 81 0,0 ‑21 1 0 0,0 100
Mauretanien 14 18 0,0 ‑22 0 0 0,0 0
Niger 73 33 0,0 121 0 1 0,0 ‑100
Nigeria 310 366 0,0 ‑15 8 206 3 673 1,1 123
Senegal 94 268 0,0 ‑65 1 1 0,0 0
Sierra Leone 10 62 0,0 ‑84 0 0 0,0 0
Tchad 1 6 0,0 ‑83 0 0 0,0 0
Togo 17 10 0,0 70 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 5 380 5 093 0,8 6 1 522 1 567 0,2 ‑3
Angola 37 54 0,0 ‑31 1 1 0,0 0
Botswana 3 40 0,0 ‑93 0 1 0,0 ‑100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 1 0,0 0 15 30 0,0 ‑50
Centralafrikanska rep. 20 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Djibouti 31 15 0,0 107 5 13 0,0 ‑62
Ekvatorialguinea 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Eritrea 26 19 0,0 37 0 0 0,0 0
Etiopien 60 92 0,0 ‑35 32 48 0,0 ‑33
Gabon 16 63 0,0 ‑75 197 200 0,0 ‑2
Kamerun 26 65 0,0 ‑60 1 0 0,0 100
Kenya 312 278 0,0 12 120 147 0,0 ‑18
Kongo 77 12 0,0 542 1 2 0,0 ‑50
Kongo, Demokr. Rep. 62 32 0,0 94 1 1 0,0 0
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 15 13 0,0 15 100 176 0,0 ‑43
Malawi 6 11 0,0 ‑45 6 5 0,0 20
Mauritius 24 27 0,0 ‑11 81 50 0,0 62
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 51 44 0,0 16 0 31 0,0 ‑100
Namibia 164 13 0,0 1 162 10 6 0,0 67
Rwanda 62 57 0,0 9 28 34 0,0 ‑18
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Seychellerna 14 16 0,0 ‑13 0 3 0,0 ‑100
Somalia 4 3 0,0 33 0 0 0,0 0
Swaziland 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydafrika 3 707 3 577 0,5 4 827 715 0,1 16
Sydsudan 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tanzania 115 267 0,0 ‑57 28 53 0,0 ‑47
Uganda 40 60 0,0 ‑33 57 36 0,0 58
Zambia 410 286 0,1 43 3 8 0,0 ‑63
Zimbabwe 89 43 0,0 107 9 6 0,0 50
Amerika 66 347 64 862 9,3 2 26 323 25 030 3,6 5
Nordamerika 53 089 51 138 7,4 4 18 909 18 299 2,6 3
Grönland 443 339 0,1 31 0 1 0,0 ‑100
Kanada 5 317 5 515 0,7 ‑4 1 829 1 518 0,3 20
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 47 329 45 284 6,6 5 17 080 16 780 2,3 2
Central-/Sydamerika 13 258 13 724 1,9 ‑3 7 414 6 730 1,0 10
Anguilla 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 14 5 0,0 180 0 0 0,0 0
Argentina 881 1 606 0,1 ‑45 529 305 0,1 73
Aruba 2 15 0,0 ‑87 0 3 0,0 ‑100
Bahamas 16 334 0,0 ‑95 9 27 0,0 ‑67
Barbados 49 54 0,0 ‑9 3 2 0,0 50
Belize 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Bermuda 3 4 0,0 ‑25 22 0 0,0 100
Bolivia 552 396 0,1 39 5 4 0,0 25
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 3 972 3 372 0,6 18 2 831 2 221 0,4 27
Brittiska Jungfruöarna 4 5 0,0 ‑20 4 15 0,0 ‑73
Caymanöarna 2 31 0,0 ‑94 0 0 0,0 0
Chile 1 729 1 395 0,2 24 528 508 0,1 4
Colombia 439 485 0,1 ‑9 205 264 0,0 ‑22
Costa Rica 125 127 0,0 ‑2 103 148 0,0 ‑30
Curacao 21 19 0,0 11 0 0 0,0 0
Dominica 4 10 0,0 ‑60 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 206 151 0,0 36 88 195 0,0 ‑55
Ecuador 166 159 0,0 4 332 265 0,0 25
El Salvador 66 53 0,0 25 6 4 0,0 50
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Guatemala 119 150 0,0 ‑21 53 15 0,0 253
Guyana 13 13 0,0 0 1 1 0,0 0
Haiti 9 4 0,0 125 1 1 0,0 0
Honduras 86 46 0,0 87 206 310 0,0 ‑34
Jamaica 8 22 0,0 ‑64 2 21 0,0 ‑90
Jungfruöarna (USA) 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kuba 256 165 0,0 55 13 17 0,0 ‑24
Mexiko 3 066 3 247 0,4 ‑6 440 327 0,1 35
Montserrat 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Nicaragua 27 72 0,0 ‑63 61 48 0,0 27
Panama 137 124 0,0 10 37 2 0,0 1 750
Paraguay 42 49 0,0 ‑14 4 43 0,0 ‑91
Peru 990 948 0,1 4 190 166 0,0 14
S:t Kitts och Nevis 1 5 0,0 ‑80 1 0 0,0 100
S:t Vincent o Grenadinerna 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Saint Lucia 3 2 0,0 50 0 8 0,0 ‑100
Saint-Barthélemy 0 7 0,0 ‑100 0 10 0,0 ‑100
Sint-Maarten, nederländska delen 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Surinam 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 24 247 0,0 ‑90 2 12 0,0 ‑83
Turks-/Caicosöarna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Uruguay 198 173 0,0 14 105 25 0,0 320
Venezuela 21 214 0,0 ‑90 1 633 1 760 0,2 ‑7
Asien 91 836 83 144 12,9 10 71 800 65 065 9,8 10
Mellanöstern 14 597 14 006 2,0 4 4 315 2 499 0,6 73
Armenien 121 106 0,0 14 1 1 0,0 0
Azerbajdzjan 47 101 0,0 ‑53 4 3 0,0 33
Bahrain 103 155 0,0 ‑34 3 7 0,0 ‑57
Det ockuperade palestinska territoriet 32 111 0,0 ‑71 4 2 0,0 100
För. Arabemiraten 2 732 3 222 0,4 ‑15 200 197 0,0 2
Georgien 38 36 0,0 6 1 1 0,0 0
Irak 376 481 0,1 ‑22 1 112 297 0,2 274
Iran 2 463 1 553 0,3 59 62 56 0,0 11
Israel 1 618 1 653 0,2 ‑2 709 680 0,1 4
Jordanien 271 288 0,0 ‑6 26 26 0,0 0
Kuwait 301 305 0,0 ‑1 267 343 0,0 ‑22
Libanon 440 409 0,1 8 71 73 0,0 ‑3
Oman 1 031 555 0,1 86 2 2 0,0 0
Qatar 920 921 0,1 0 1 068 401 0,1 166
Saudiarabien 3 919 3 989 0,5 ‑2 763 394 0,1 94
Syrien 151 73 0,0 107 23 17 0,0 35
Yemen 35 50 0,0 ‑30 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 77 239 69 138 10,8 12 67 485 62 565 9,3 8
Afghanistan 35 75 0,0 ‑53 1 1 0,0 0
Bangladesh 195 183 0,0 7 2 158 1 990 0,3 8
Bhutan 5 23 0,0 ‑78 0 0 0,0 0
Brunei 8 16 0,0 ‑50 0 4 0,0 ‑100
Filippinerna 896 607 0,1 48 215 205 0,0 5
Hongkong 1 593 2 184 0,2 ‑27 4 313 4 224 0,6 2
Indien 6 357 5 375 0,9 18 3 352 3 104 0,5 8
Indonesien 2 055 1 851 0,3 11 732 752 0,1 ‑3
Japan 10 598 10 551 1,5 0 7 202 5 117 1,0 41
Kambodja 18 29 0,0 ‑38 296 233 0,0 27
Kazakstan 532 548 0,1 ‑3 223 246 0,0 ‑9
Kina 34 546 29 842 4,8 16 29 778 28 933 4,1 3
Kirgizistan 14 13 0,0 8 0 0 0,0 0
Laos 18 1 0,0 1 700 56 13 0,0 331
Macao 11 6 0,0 83 27 33 0,0 ‑18
Malaysia 1 495 1 380 0,2 8 1 644 1 599 0,2 3
Maldiverna 17 15 0,0 13 2 4 0,0 ‑50
Mongoliet 180 87 0,0 107 1 3 0,0 ‑67
Myanmar (f.d. Burma) 31 34 0,0 ‑9 139 109 0,0 28
Nepal 8 17 0,0 ‑53 5 5 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Pakistan 2 041 1 169 0,3 75 580 698 0,1 ‑17
Singapore 4 195 3 103 0,6 35 1 075 883 0,1 22
Sri Lanka 176 177 0,0 ‑1 299 281 0,0 6
Sydkorea 6 844 6 071 1,0 13 4 422 3 951 0,6 12
Tadzjikistan 12 5 0,0 140 0 1 0,0 ‑100
Taiwan 2 360 2 233 0,3 6 3 124 3 242 0,4 ‑4
Thailand 2 034 2 217 0,3 ‑8 2 170 2 232 0,3 ‑3
Timor-Leste 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 5 14 0,0 ‑64 2 0 0,0 100
Uzbekistan 73 87 0,0 ‑16 0 0 0,0 0
Vietnam 886 1 223 0,1 ‑28 5 667 4 701 0,8 21
Oceanien och Antarktis 10 642 8 596 1,5 24 1 191 1 156 0,2 3
Oceanien 10 642 8 595 1,5 24 1 191 1 156 0,2 3
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 9 772 7 762 1,4 26 921 943 0,1 ‑2
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 2 2 0,0 0 2 0 0,0 100
Fiji 4 1 0,0 300 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 7 7 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 9 10 0,0 ‑10 17 0 0,0 100
Nya Zeeland 838 782 0,1 7 247 211 0,0 17
Palau 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 6 5 0,0 20 2 1 0,0 100
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Samoa 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 1 713 2 222 0,2 ‑23 59 270 0,0 ‑78
Ospec. länder utanför EU 1 404 1 313 0,2 7 58 0 0,0 100
Ospec. länder EU eller icke-EU 308 909 0,0 ‑66 0 270 0,0 ‑100
Det fria havet 272 615 0,0 ‑56 0 270 0,0 ‑100

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm