Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

RegionExportImport
LandVärde januari-
april
Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-
april
Andel
i %
Föränd-
ring i %
 2018201720182018/20172018201720182018/2017
TOTALT 462 344 422 231 100,0 10 472 516 426 006 100,0 11
Europa 343 026 310 655 74,2 10 400 327 361 832 84,7 11
EU-länder (EU28) 274 785 250 878 59,4 10 339 401 304 834 71,8 11
Belgien 19 727 18 803 4,3 5 23 088 21 534 4,9 7
Bulgarien 558 512 0,1 9 689 629 0,1 10
Cypern 389 96 0,1 305 151 139 0,0 9
Danmark 30 192 28 754 6,5 5 33 831 31 611 7,2 7
Estland 3 930 3 543 0,9 11 5 037 5 266 1,1 ‑4
Finland 31 290 28 450 6,8 10 21 429 19 438 4,5 10
Frankrike 20 414 19 058 4,4 7 18 520 16 062 3,9 15
Grekland 1 168 1 032 0,3 13 530 445 0,1 19
Irland 2 331 1 648 0,5 41 4 427 4 013 0,9 10
Italien 13 623 11 797 2,9 15 16 203 13 529 3,4 20
Kroatien 332 308 0,1 8 284 206 0,1 38
Lettland 1 408 1 106 0,3 27 2 757 2 196 0,6 26
Litauen 2 992 2 738 0,6 9 4 121 3 765 0,9 9
Luxemburg 298 454 0,1 ‑34 1 066 988 0,2 8
Malta 139 148 0,0 ‑6 145 56 0,0 159
Nederländerna 25 941 22 974 5,6 13 44 157 37 437 9,3 18
Polen 16 292 12 654 3,5 29 19 153 16 150 4,1 19
Portugal 2 390 2 306 0,5 4 1 722 1 480 0,4 16
Rumänien 1 225 978 0,3 25 1 345 1 118 0,3 20
Slovakien 1 404 1 095 0,3 28 3 001 2 772 0,6 8
Slovenien 575 484 0,1 19 971 883 0,2 10
Spanien 9 553 8 031 2,1 19 7 187 6 049 1,5 19
Storbritannien 26 328 26 897 5,7 ‑2 23 474 22 051 5,0 6
Tjeckien 3 956 3 470 0,9 14 7 396 6 271 1,6 18
Tyskland 50 478 45 843 10,9 10 87 998 81 056 18,6 9
Ungern 2 066 1 990 0,4 4 4 927 3 821 1,0 29
Österrike 4 207 4 102 0,9 3 5 794 5 868 1,2 ‑1
Ospec. länder inom EU 1 579 1 607 0,3 ‑2 0 0 0,0 0
Övriga Europa 68 242 59 777 14,8 14 60 926 56 998 12,9 7
Albanien 21 19 0,0 11 45 27 0,0 67
Andorra 4 3 0,0 33 2 0 0,0 100
Bosnien-Hercegovina 90 74 0,0 22 170 149 0,0 14
Färöarna 111 78 0,0 42 15 19 0,0 ‑21
Gibraltar 799 607 0,2 32 0 0 0,0 0
Island 1 210 1 010 0,3 20 83 72 0,0 15
Kosovo 7 7 0,0 0 6 4 0,0 50
Liechtenstein 12 3 0,0 300 23 23 0,0 0
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 35 52 0,0 ‑33 50 46 0,0 9
Moldavien 49 47 0,0 4 4 8 0,0 ‑50
Montenegro 7 30 0,0 ‑77 3 5 0,0 ‑40
Norge 47 682 41 569 10,3 15 37 737 34 598 8,0 9
Ryssland 6 525 5 347 1,4 22 14 493 13 455 3,1 8
San Marino 21 18 0,0 17 2 2 0,0 0
Schweiz 5 061 5 016 1,1 1 3 486 3 065 0,7 14
Serbien 356 366 0,1 ‑3 593 440 0,1 35
Turkiet 4 996 4 529 1,1 10 3 848 4 698 0,8 ‑18
Ukraina 1 056 814 0,2 30 264 305 0,1 ‑13
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 200 189 0,0 6 102 84 0,0 21
Afrika 8 321 9 183 1,8 ‑9 7 736 4 451 1,6 74
Nordafrika 4 071 4 725 0,9 ‑14 1 543 938 0,3 64
Algeriet 865 738 0,2 17 1 62 0,0 ‑98
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 1 667 1 863 0,4 ‑11 87 94 0,0 ‑7
Libyen 126 110 0,0 15 998 303 0,2 229
Marocko 1 170 1 752 0,3 ‑33 403 288 0,1 40
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 68 93 0,0 ‑27 1 0 0,0 100
Tunisien 176 168 0,0 5 54 192 0,0 ‑72
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 811 1 146 0,2 ‑29 5 083 2 430 1,1 109
Benin 28 24 0,0 17 0 0 0,0 0
Burkina Faso 69 63 0,0 10 0 1 0,0 ‑100
Elfenbenskusten 96 137 0,0 ‑30 0 1 0,0 ‑100
Gambia 15 15 0,0 0 0 0 0,0 0
Ghana 214 287 0,0 ‑25 13 26 0,0 ‑50
Guinea 37 19 0,0 95 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 7 1 0,0 600 0 0 0,0 0
Kap Verde 3 16 0,0 ‑81 0 9 0,0 ‑100
Liberia 13 18 0,0 ‑28 0 0 0,0 0
Mali 41 61 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Mauretanien 8 14 0,0 ‑43 0 0 0,0 0
Niger 55 29 0,0 90 0 1 0,0 ‑100
Nigeria 149 220 0,0 ‑32 5 068 2 392 1,1 112
Senegal 54 223 0,0 ‑76 0 0 0,0 0
Sierra Leone 8 12 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Tchad 1 4 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Togo 13 3 0,0 333 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 3 438 3 313 0,7 4 1 110 1 083 0,2 2
Angola 19 39 0,0 ‑51 1 1 0,0 0
Botswana 1 30 0,0 ‑97 0 1 0,0 ‑100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 1 0,0 0 13 28 0,0 ‑54
Centralafrikanska rep. 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Comorerna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Djibouti 21 13 0,0 62 5 5 0,0 0
Ekvatorialguinea 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Eritrea 20 16 0,0 25 0 0 0,0 0
Etiopien 43 58 0,0 ‑26 19 38 0,0 ‑50
Gabon 13 9 0,0 44 197 142 0,0 39
Kamerun 15 52 0,0 ‑71 1 0 0,0 100
Kenya 196 188 0,0 4 87 118 0,0 ‑26
Kongo 38 11 0,0 245 0 2 0,0 ‑100
Kongo, Demokr. Rep. 36 20 0,0 80 0 1 0,0 ‑100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 9 5 0,0 80 49 128 0,0 ‑62
Malawi 6 3 0,0 100 5 4 0,0 25
Mauritius 18 14 0,0 29 62 35 0,0 77
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 43 33 0,0 30 0 9 0,0 ‑100
Namibia 13 8 0,0 63 8 5 0,0 60
Rwanda 47 46 0,0 2 18 34 0,0 ‑47
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Seychellerna 12 10 0,0 20 0 3 0,0 ‑100
Somalia 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Swaziland 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydafrika 2 437 2 368 0,5 3 581 451 0,1 29
Sydsudan 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tanzania 77 166 0,0 ‑54 21 39 0,0 ‑46
Uganda 32 33 0,0 ‑3 34 30 0,0 13
Zambia 268 157 0,1 71 2 6 0,0 ‑67
Zimbabwe 66 30 0,0 120 6 4 0,0 50
Amerika 43 565 42 275 9,4 3 17 288 16 303 3,7 6
Nordamerika 34 841 33 124 7,5 5 12 453 11 958 2,6 4
Grönland 219 188 0,0 16 0 1 0,0 ‑100
Kanada 3 542 3 647 0,8 ‑3 1 161 1 036 0,2 12
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 31 081 29 289 6,7 6 11 291 10 921 2,4 3
Central-/Sydamerika 8 724 9 151 1,9 ‑5 4 836 4 345 1,0 11
Anguilla 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Argentina 587 1 301 0,1 ‑55 142 186 0,0 ‑24
Aruba 1 15 0,0 ‑93 0 3 0,0 ‑100
Bahamas 13 174 0,0 ‑93 9 15 0,0 ‑40
Barbados 34 39 0,0 ‑13 0 2 0,0 ‑100
Belize 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Bermuda 3 2 0,0 50 22 0 0,0 100
Bolivia 511 67 0,1 663 3 3 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 2 680 2 189 0,6 22 1 915 1 404 0,4 36
Brittiska Jungfruöarna 2 4 0,0 ‑50 0 7 0,0 ‑100
Caymanöarna 1 30 0,0 ‑97 0 0 0,0 0
Chile 1 156 930 0,3 24 365 384 0,1 ‑5
Colombia 256 324 0,1 ‑21 111 173 0,0 ‑36
Costa Rica 66 104 0,0 ‑37 65 82 0,0 ‑21
Curacao 16 18 0,0 ‑11 0 0 0,0 0
Dominica 3 9 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 112 112 0,0 0 58 119 0,0 ‑51
Ecuador 105 105 0,0 0 219 187 0,0 17
El Salvador 20 35 0,0 ‑43 5 1 0,0 400
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 89 114 0,0 ‑22 39 13 0,0 200
Guyana 12 8 0,0 50 1 0 0,0 100
Haiti 5 2 0,0 150 0 0 0,0 0
Honduras 51 23 0,0 122 90 163 0,0 ‑45
Jamaica 5 10 0,0 ‑50 0 2 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kuba 125 78 0,0 60 11 15 0,0 ‑27
Mexiko 1 923 2 105 0,4 ‑9 250 190 0,1 32
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 18 69 0,0 ‑74 36 19 0,0 89
Panama 99 86 0,0 15 25 2 0,0 1 150
Paraguay 28 35 0,0 ‑20 2 29 0,0 ‑93
Peru 638 637 0,1 0 149 142 0,0 5
S:t Kitts och Nevis 0 5 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 7 0,0 ‑100 0 10 0,0 ‑100
Sint-Maarten, nederländska delen 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Surinam 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 18 238 0,0 ‑92 1 1 0,0 0
Turks-/Caicosöarna 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Uruguay 119 113 0,0 5 86 17 0,0 406
Venezuela 19 151 0,0 ‑87 1 229 1 175 0,3 5
Asien 59 261 53 269 12,8 11 46 568 42 238 9,9 10
Mellanöstern 9 194 9 399 2,0 ‑2 3 269 1 501 0,7 118
Armenien 67 54 0,0 24 0 0 0,0 0
Azerbajdzjan 25 78 0,0 ‑68 3 2 0,0 50
Bahrain 48 121 0,0 ‑60 1 2 0,0 ‑50
Det ockuperade palestinska territoriet 26 19 0,0 37 3 1 0,0 200
För. Arabemiraten 1 805 2 183 0,4 ‑17 139 112 0,0 24
Georgien 20 21 0,0 ‑5 0 0 0,0 0
Irak 254 320 0,1 ‑21 1 111 2 0,2 55 450
Iran 1 210 1 176 0,3 3 47 38 0,0 24
Israel 1 042 1 129 0,2 ‑8 445 474 0,1 ‑6
Jordanien 199 157 0,0 27 19 20 0,0 ‑5
Kuwait 189 197 0,0 ‑4 2 205 0,0 ‑99
Libanon 346 276 0,1 25 39 42 0,0 ‑7
Oman 787 360 0,2 119 1 1 0,0 0
Qatar 638 545 0,1 17 810 317 0,2 156
Saudiarabien 2 444 2 687 0,5 ‑9 637 274 0,1 132
Syrien 74 45 0,0 64 11 9 0,0 22
Yemen 21 30 0,0 ‑30 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 50 067 43 870 10,8 14 43 298 40 737 9,2 6
Afghanistan 18 51 0,0 ‑65 1 1 0,0 0
Bangladesh 130 139 0,0 ‑6 1 409 1 390 0,3 1
Bhutan 4 22 0,0 ‑82 0 0 0,0 0
Brunei 6 15 0,0 ‑60 0 1 0,0 ‑100
Filippinerna 488 397 0,1 23 159 132 0,0 20
Hongkong 1 027 1 629 0,2 ‑37 2 758 2 820 0,6 ‑2
Indien 3 899 3 441 0,8 13 2 165 2 036 0,5 6
Indonesien 1 338 1 149 0,3 16 471 536 0,1 ‑12
Japan 6 781 6 789 1,5 0 4 420 3 341 0,9 32
Kambodja 11 25 0,0 ‑56 197 146 0,0 35
Kazakstan 396 321 0,1 23 138 129 0,0 7
Kina 22 938 18 554 5,0 24 18 880 18 934 4,0 0
Kirgizistan 11 11 0,0 0 0 0 0,0 0
Laos 17 1 0,0 1 600 39 7 0,0 457
Macao 9 3 0,0 200 20 26 0,0 ‑23
Malaysia 1 048 929 0,2 13 1 029 1 094 0,2 ‑6
Maldiverna 10 13 0,0 ‑23 2 2 0,0 0
Mongoliet 110 45 0,0 144 1 0 0,0 100
Myanmar (f.d. Burma) 28 20 0,0 40 103 72 0,0 43
Nepal 5 13 0,0 ‑62 3 2 0,0 50
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Pakistan 728 735 0,2 ‑1 382 478 0,1 ‑20
Singapore 3 010 1 923 0,7 57 765 544 0,2 41
Sri Lanka 123 113 0,0 9 202 183 0,0 10
Sydkorea 4 518 3 728 1,0 21 2 733 2 627 0,6 4
Tadzjikistan 10 3 0,0 233 0 0 0,0 0
Taiwan 1 489 1 548 0,3 ‑4 2 073 2 165 0,4 ‑4
Thailand 1 321 1 314 0,3 1 1 414 1 461 0,3 ‑3
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 4 9 0,0 ‑56 2 0 0,0 100
Uzbekistan 47 42 0,0 12 0 0 0,0 0
Vietnam 540 889 0,1 ‑39 3 930 2 610 0,8 51
Oceanien och Antarktis 7 180 5 746 1,6 25 596 912 0,1 ‑35
Oceanien 7 180 5 745 1,6 25 596 912 0,1 ‑35
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 6 613 5 209 1,4 27 433 788 0,1 ‑45
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 3 5 0,0 ‑40 0 1 0,0 ‑100
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 7 4 0,0 75 8 0 0,0 100
Nya Zeeland 548 507 0,1 8 152 122 0,0 25
Palau 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 3 4 0,0 ‑25 2 1 0,0 100
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 991 1 103 0,2 ‑10 0 270 0,0 ‑100
Ospec. länder utanför EU 848 914 0,2 ‑7 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 143 188 0,0 ‑24 0 270 0,0 ‑100
Det fria havet 118 1 0,0 11 700 0 270 0,0 ‑100

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm