Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

RegionExportImport
LandVärde januari–februariAndel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari–februariAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2018201720182018/
2017
2018201720182018/
2017
TOTALT 223 538 203 632 100,0 10 228 249 203 908 100,0 12
Europa 165 047 151 590 73,8 9 193 401 173 400 84,7 12
EU-länder (EU28) 133 359 122 078 59,7 9 164 031 145 006 71,9 13
Belgien 9 359 9 182 4,2 2 10 926 10 152 4,8 8
Bulgarien 266 259 0,1 3 323 290 0,1 11
Cypern 326 38 0,1 758 61 42 0,0 45
Danmark 14 871 14 226 6,7 5 16 487 15 580 7,2 6
Estland 1 871 1 560 0,8 20 2 372 2 464 1,0 ‑4
Finland 15 023 13 948 6,7 8 10 349 9 296 4,5 11
Frankrike 9 557 9 403 4,3 2 8 571 7 320 3,8 17
Grekland 633 540 0,3 17 259 217 0,1 19
Irland 1 277 754 0,6 69 2 475 2 032 1,1 22
Italien 6 523 5 775 2,9 13 7 984 6 347 3,5 26
Kroatien 167 149 0,1 12 136 90 0,1 51
Lettland 630 518 0,3 22 1 356 1 043 0,6 30
Litauen 1 445 1 255 0,6 15 2 036 1 745 0,9 17
Luxemburg 146 164 0,1 ‑11 542 463 0,2 17
Malta 66 105 0,0 ‑37 59 32 0,0 84
Nederländerna 13 293 11 300 5,9 18 21 573 17 912 9,5 20
Polen 7 769 6 245 3,5 24 9 267 7 686 4,1 21
Portugal 929 840 0,4 11 863 777 0,4 11
Rumänien 593 473 0,3 25 646 533 0,3 21
Slovakien 700 518 0,3 35 1 423 1 283 0,6 11
Slovenien 275 218 0,1 26 433 395 0,2 10
Spanien 4 273 3 799 1,9 12 3 313 2 987 1,5 11
Storbritannien 12 847 13 146 5,7 ‑2 11 446 10 234 5,0 12
Tjeckien 1 917 1 641 0,9 17 3 514 3 049 1,5 15
Tyskland 24 787 22 098 11,1 12 42 493 38 595 18,6 10
Ungern 1 037 956 0,5 8 2 309 1 703 1,0 36
Österrike 2 006 1 995 0,9 1 2 815 2 738 1,2 3
Ospec. länder inom EU 771 975 0,3 ‑21 0 0 0,0 0
Övriga Europa 31 688 29 512 14,2 7 29 370 28 394 12,9 3
Albanien 9 11 0,0 ‑18 16 7 0,0 129
Andorra 3 2 0,0 50 2 0 0,0 100
Bosnien-Hercegovina 41 33 0,0 24 75 64 0,0 17
Färöarna 53 43 0,0 23 3 3 0,0 0
Gibraltar 349 417 0,2 ‑16 0 0 0,0 0
Island 558 473 0,2 18 39 35 0,0 11
Kosovo 3 3 0,0 0 3 2 0,0 50
Liechtenstein 3 2 0,0 50 11 11 0,0 0
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 16 23 0,0 ‑30 20 14 0,0 43
Moldavien 21 18 0,0 17 2 4 0,0 ‑50
Montenegro 5 5 0,0 0 0 4 0,0 ‑100
Norge 22 033 20 258 9,9 9 17 502 16 729 7,7 5
Ryssland 3 021 2 510 1,4 20 7 631 6 988 3,3 9
San Marino 14 14 0,0 0 1 1 0,0 0
Schweiz 2 542 2 752 1,1 ‑8 1 788 1 484 0,8 20
Serbien 155 163 0,1 ‑5 299 207 0,1 44
Turkiet 2 470 2 205 1,1 12 1 768 2 671 0,8 ‑34
Ukraina 317 502 0,1 ‑37 150 135 0,1 11
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 75 80 0,0 ‑6 60 37 0,0 62
Afrika 4 052 4 316 1,8 ‑6 2 992 1 319 1,3 127
Nordafrika 2 012 2 174 0,9 ‑7 862 268 0,4 222
Algeriet 313 331 0,1 ‑5 0 21 0,0 ‑100
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 926 808 0,4 15 48 52 0,0 ‑8
Libyen 52 39 0,0 33 569 8 0,2 7 013
Marocko 591 842 0,3 ‑30 216 160 0,1 35
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 39 63 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Tunisien 92 90 0,0 2 28 26 0,0 8
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 394 411 0,2 ‑4 1 535 538 0,7 185
Benin 14 20 0,0 ‑30 0 0 0,0 0
Burkina Faso 29 26 0,0 12 0 1 0,0 ‑100
Elfenbenskusten 49 57 0,0 ‑14 0 1 0,0 ‑100
Gambia 8 5 0,0 60 0 0 0,0 0
Ghana 97 149 0,0 ‑35 9 14 0,0 ‑36
Guinea 13 9 0,0 44 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Kap Verde 1 6 0,0 ‑83 0 5 0,0 ‑100
Liberia 3 9 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Mali 26 16 0,0 63 0 0 0,0 0
Mauretanien 2 7 0,0 ‑71 0 0 0,0 0
Niger 52 17 0,0 206 0 0 0,0 0
Nigeria 72 65 0,0 11 1 525 518 0,7 194
Senegal 20 20 0,0 0 0 0 0,0 0
Sierra Leone 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Tchad 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Togo 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Sydafrika 1 646 1 731 0,7 ‑5 595 513 0,3 16
Angola 11 20 0,0 ‑45 1 1 0,0 0
Botswana 0 3 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 0 1 0,0 ‑100 10 11 0,0 ‑9
Centralafrikanska rep. 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Comorerna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Djibouti 17 11 0,0 55 3 3 0,0 0
Ekvatorialguinea 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Eritrea 5 10 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Etiopien 30 35 0,0 ‑14 6 26 0,0 ‑77
Gabon 9 1 0,0 800 137 59 0,1 132
Kamerun 4 12 0,0 ‑67 1 0 0,0 100
Kenya 65 98 0,0 ‑34 50 46 0,0 9
Kongo 14 5 0,0 180 0 2 0,0 ‑100
Kongo, Demokr. Rep. 14 8 0,0 75 0 1 0,0 ‑100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 3 3 0,0 0 30 78 0,0 ‑62
Malawi 2 3 0,0 ‑33 2 1 0,0 100
Mauritius 7 6 0,0 17 33 11 0,0 200
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 22 23 0,0 ‑4 0 0 0,0 0
Namibia 5 4 0,0 25 7 4 0,0 75
Rwanda 35 43 0,0 ‑19 11 21 0,0 ‑48
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Seychellerna 5 4 0,0 25 0 0 0,0 0
Somalia 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Swaziland 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydafrika 1 141 1 241 0,5 ‑8 266 223 0,1 19
Sydsudan 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 51 118 0,0 ‑57 12 13 0,0 ‑8
Uganda 22 27 0,0 ‑19 22 11 0,0 100
Zambia 147 38 0,1 287 2 1 0,0 100
Zimbabwe 31 18 0,0 72 3 1 0,0 200
Amerika 20 919 20 144 9,4 4 8 516 7 958 3,7 7
Nordamerika 16 672 15 758 7,5 6 6 391 5 521 2,8 16
Grönland 11 9 0,0 22 0 0 0,0 0
Kanada 1 727 1 807 0,8 ‑4 620 388 0,3 60
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 14 934 13 942 6,7 7 5 771 5 133 2,5 12
Central-/Sydamerika 4 248 4 386 1,9 ‑3 2 124 2 437 0,9 ‑13
Anguilla 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Argentina 265 345 0,1 ‑23 62 92 0,0 ‑33
Aruba 0 11 0,0 ‑100 0 2 0,0 ‑100
Bahamas 8 5 0,0 60 8 4 0,0 100
Barbados 12 9 0,0 33 0 0 0,0 0
Belize 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Bermuda 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Bolivia 276 33 0,1 736 2 3 0,0 ‑33
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 1 240 1 123 0,6 10 848 971 0,4 ‑13
Brittiska Jungfruöarna 1 4 0,0 ‑75 0 3 0,0 ‑100
Caymanöarna 1 29 0,0 ‑97 0 0 0,0 0
Chile 567 506 0,3 12 147 289 0,1 ‑49
Colombia 131 156 0,1 ‑16 64 69 0,0 ‑7
Costa Rica 24 67 0,0 ‑64 26 45 0,0 ‑42
Curacao 1 11 0,0 ‑91 0 0 0,0 0
Dominica 1 4 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 81 65 0,0 25 27 54 0,0 ‑50
Ecuador 64 47 0,0 36 113 94 0,0 20
El Salvador 13 15 0,0 ‑13 1 0 0,0 100
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 33 68 0,0 ‑51 12 6 0,0 100
Guyana 8 6 0,0 33 0 0 0,0 0
Haiti 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Honduras 21 12 0,0 75 19 52 0,0 ‑63
Jamaica 2 4 0,0 ‑50 0 1 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kuba 42 45 0,0 ‑7 2 13 0,0 ‑85
Mexiko 923 1 065 0,4 ‑13 109 89 0,0 22
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 14 51 0,0 ‑73 8 6 0,0 33
Panama 36 37 0,0 ‑3 15 1 0,0 1 400
Paraguay 17 24 0,0 ‑29 2 22 0,0 ‑91
Peru 372 320 0,2 16 105 111 0,0 ‑5
S:t Kitts och Nevis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 7 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Surinam 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 9 228 0,0 ‑96 1 0 0,0 100
Turks-/Caicosöarna 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Uruguay 65 52 0,0 25 23 6 0,0 283
Venezuela 12 28 0,0 ‑57 529 505 0,2 5
Asien 29 386 24 370 13,1 21 23 175 20 723 10,2 12
Mellanöstern 4 288 4 513 1,9 ‑5 1 567 789 0,7 99
Armenien 40 34 0,0 18 0 0 0,0 0
Azerbajdzjan 13 29 0,0 ‑55 3 2 0,0 50
Bahrain 20 37 0,0 ‑46 1 1 0,0 0
Det ockuperade palestinska territoriet 4 4 0,0 0 2 0 0,0 100
För. Arabemiraten 911 1 121 0,4 ‑19 61 50 0,0 22
Georgien 8 10 0,0 ‑20 0 0 0,0 0
Irak 89 142 0,0 ‑37 549 0 0,2 100
Iran 394 471 0,2 ‑16 25 20 0,0 25
Israel 494 488 0,2 1 234 243 0,1 ‑4
Jordanien 100 68 0,0 47 9 10 0,0 ‑10
Kuwait 92 103 0,0 ‑11 0 2 0,0 ‑100
Libanon 178 140 0,1 27 17 18 0,0 ‑6
Oman 226 178 0,1 27 0 0 0,0 0
Qatar 269 120 0,1 124 150 303 0,1 ‑50
Saudiarabien 1 411 1 542 0,6 ‑8 510 135 0,2 278
Syrien 29 13 0,0 123 5 5 0,0 0
Yemen 10 13 0,0 ‑23 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 25 098 19 857 11,2 26 21 608 19 933 9,5 8
Afghanistan 7 12 0,0 ‑42 1 1 0,0 0
Bangladesh 48 64 0,0 ‑25 697 668 0,3 4
Bhutan 1 16 0,0 ‑94 0 0 0,0 0
Brunei 2 8 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Filippinerna 191 195 0,1 ‑2 81 41 0,0 98
Hongkong 494 681 0,2 ‑27 1 254 1 411 0,5 ‑11
Indien 1 762 1 371 0,8 29 1 112 1 007 0,5 10
Indonesien 644 572 0,3 13 216 262 0,1 ‑18
Japan 3 744 3 218 1,7 16 2 082 1 632 0,9 28
Kambodja 5 14 0,0 ‑64 102 76 0,0 34
Kazakstan 190 185 0,1 3 59 68 0,0 ‑13
Kina 11 510 8 383 5,1 37 10 031 9 455 4,4 6
Kirgizistan 5 5 0,0 0 0 0 0,0 0
Laos 17 0 0,0 100 19 3 0,0 533
Macao 4 1 0,0 300 11 15 0,0 ‑27
Malaysia 505 397 0,2 27 462 566 0,2 ‑18
Maldiverna 5 7 0,0 ‑29 2 0 0,0 100
Mongoliet 46 20 0,0 130 1 0 0,0 100
Myanmar (f.d. Burma) 19 12 0,0 58 58 31 0,0 87
Nepal 2 8 0,0 ‑75 2 1 0,0 100
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 344 446 0,2 ‑23 201 263 0,1 ‑24
Singapore 1 728 894 0,8 93 347 254 0,2 37
Sri Lanka 68 63 0,0 8 93 83 0,0 12
Sydkorea 1 948 1 801 0,9 8 1 321 1 316 0,6 0
Tadzjikistan 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Taiwan 803 637 0,4 26 1 039 1 121 0,5 ‑7
Thailand 675 605 0,3 12 637 662 0,3 ‑4
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 3 1 0,0 200 2 0 0,0 100
Uzbekistan 33 23 0,0 43 0 0 0,0 0
Vietnam 293 217 0,1 35 1 781 997 0,8 79
Oceanien och Antarktis 3 688 2 749 1,6 34 165 241 0,1 ‑32
Oceanien 3 688 2 749 1,6 34 165 241 0,1 ‑32
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 3 388 2 499 1,5 36 101 194 0,0 ‑48
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Fiji 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Nya Zeeland 289 229 0,1 26 63 46 0,0 37
Palau 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 445 463 0,2 ‑4 0 267 0,0 ‑100
Ospec. länder utanför EU 439 453 0,2 ‑3 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 6 10 0,0 ‑40 0 267 0,0 ‑100
Det fria havet 0 0 0,0 0 0 267 0,0 ‑100

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-04-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm