Till innehåll på sidan

Hushållens utgifter (HUT)

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Hushållens utgifter 2007–2009 utgifts- och inkomstrapport SM 2010-12-08
Hushållens utgifter 2005–2007 SM 2008-12-12
Hushållens utgifter 2005. Utgiftsrapport SM 2006-12-14
Hushållens utgifter 2003–2005 SM 2006-12-14
Hushållens utgifter 2004, utgifts- och inkomstrapport SM 2005-12-13
Hushållens utgifter 2004. Utgiftsrapport SM 2005-06-01
Hushållens utgifter 2003. Utgifts- och inkomstrapport SM 2004-12-13
Hushållens utgifter 2003. Utgiftsrapport SM 2004-06-01

Artiklar

Mest koldioxid från sambor utan barn

2013-09-30

Ensamstående med barn har lägst kol­dioxid­utsläpp. Sambor utan barn släpper ut mest. För­klar­ingen är att ut­släppen är tätt samman­kopp­lade med hus­hållens ekonomi och konsumtion.

Klimat, Hushåll och ekonomi, Miljö och hållbar utveckling, Inkomster

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Daniel Kruse

Telefon
010-479 65 94
E-post
daniel.kruse@scb.se

Marcus Vingren

Telefon
010-479 63 12
E-post
marcus.vingren@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0201