Till innehåll på sidan

Hushållens boende 2016:

Fler hushåll i flerbostadshus

Statistiknyhet från SCB 2017-04-20 9.30

Det är fler hushåll i Sverige som bor i flerbostadshus än som bor i småhus. År 2016 bodde 48 procent av Sveriges hushåll i flerbostadshus och 45 procent i småhus. Övriga hushåll bor till exempel i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende.

Räknar man personer istället för hushåll är förhållandet det motsatta; 53 procent av Sveriges befolkning bor i småhus och 41 procent bor i flerbostadshus. Detta beror på att hushåll i småhus i genomsnitt är större än hushåll i flerbostadshus. I småhus är ett hushåll i genomsnitt 2,6 personer och i flerbostadshus 1,9 personer.

Trots att andelen hushåll i flerbostadshus är större än andelen i småhus är det inte så det ser ut i de flesta av Sveriges kommuner. I 82 procent av landets 290 kommuner bor mer än hälften av hushållen i småhus. Detta beror på att det främst är små kommuner som har en övervikt av hushåll i småhus. I de större kommunerna är det istället en kraftig övervikt av hushåll i flerbostadshus. De tre största kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö utgör en procent av kommunerna men har nästan en femtedel av alla hushåll.

Kommuner med störst andel hushåll i flerbostadshus respektive småhus. Andel i procent. År 2016
KommunAndel
hushåll i
flerbostadshus
KommunAndel
hushåll
i småhus
Solna 87 Öckerö 87
Sundbyberg 86 Ydre 87
Stockholm 81 Gagnef 87
Malmö 75 Tjörn 85
Göteborg 72 Essunga 84
Södertälje 62 Berg 84
Upplands Väsby 62 Färgelanda 83
Helsingborg 60 Mörbylånga 82
Botkyrka 59 Bjurholm 82
Järfälla 58 Ekerö 81

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen och uppgifter om lägenheter i Lägenhetsregistret.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda på samma bostad.

För cirka 18 000 personer saknas koppling till bostad vilket medför att hushåll inte kan skapas. Dessa personer ingår inte i statistiken över hushåll.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras våren 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se