Till innehåll på sidan

Hushållens ekonomi (HEK)

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Statistiknyheter

Hushållens ekonomi 2013 – boende och boendeutgifter

2014-12-15

De svenska hushållen lägger i genomsnitt en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. Störst är andelen för hushåll i hyresrätt.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inkomstfördelningen 2008. Korrigerad 2012-01-25 SM 2010-05-19
Inkomstfördelningen 2007. Korrigerad 2012-01-25 SM 2009-06-03
Inkomstfördelningen 2006 SM 2008-05-22
Boende och boendeutgifter 2006 SM 2008-01-31
Inkomstfördelningen 2005 SM 2007-05-24
Boende och boendeutgifter 2005 SM 2007-01-31
Inkomstfördelningsundersökningen 2004 SM 2006-05-31
Boende och boendeutgifter 2004 SM 2006-04-28
Inkomstfördelningsundersökningen 2003. Redovisning på riksnivå SM 2005-05-30
De äldres ekonomiska välfärd – inkomster, utgifter och förmögenheter Rapport 2004-12-13
Inkomstfördelningsundersökningen 2002. Redovisning på riksnivå SM 2004-06-17
Inkomstfördelningsundersökningen 2002 Rapport 2004-02-27
Minskade vinster 2001. Kapitalvinster och kapitalförluster. Förmögenhet. Rapport 2003-10-31
Inkomstfördelningsundersökningen 2001. Redovisning på riksnivå SM 2003-09-05
Inkomstfördelningsundersökningen 2001 Rapport 2003-02-27
Rekordåret 2000. Reavinster, reaförluster och förmögenhet Rapport 2002-11-27
Inkomstfördelningsundersökningen 2000 SM 2002-05-29
Reavinster och reaförluster 1999 Rapport 2001-09-28

Artiklar

Flerbostadshus
Hyresgäster – tjänar mindre, betalar mer

2015-09-30

Hushåll som hyr sin bostad har högre boendeutgift än de som har bostadsrätt eller äger sin bostad när man jämför bostäder som är lika stora. Samtidigt har hushåll som hyr väsentligt lägre disponibel inkomst än de som bor i bostadsrätt eller äger sitt hem.

Ekonomi, Hushåll och ekonomi, Löner, Boende och byggande

Hopvikta sedlar
Ny statistik om inkomstfördelning

2015-03-30

Urvalsundersökningen Hushållens ekonomi (HEK) har sedan 1975 tjänat som källa till SCB:s officiella inkomstfördelnings­­statistik. Nytt för i år är att SCB kommer att redovisa även totalräknad inkomstfördelnings­statistik, som bygger på uppgifter om hela Sveriges befolkning. Från och med nästa år ersätts HEK helt och hållet av denna nya undersökning.

Hushåll och ekonomi, Inkomster

Närbild på svenska sedlar
Barnfamiljer tjänar mest på ränteavdraget

2014-09-29

Drygt 70 procent av Sveriges hushåll betalar räntor på lån, i huvudsak bolån. Dessa hushåll fick i genom­snitt nästan 10 000 kronor i ränte­avdrag 2012, men nivåerna varierar kraftigt mellan olika grupper. Högst avdrag har samman­boende med barn som har köpt dyra villor eller bostadsrätter.

Hushåll och ekonomi, Familjer, Kvinnor och män, Skatter

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0103