Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter

Nästa publicering: 2017-01-31

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistiknyheter

Preliminära inkomster och skatter 2015

2016-10-03

Pensionerna ökade mellan åren 2010 och 2015, och mest för kvinnor. Medelbeloppet för kvinnor ökade med 13 procent jämfört med 7 procents ökning för män.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inkomstrapport 2014 - individer och hushåll Rapport 2016-12-09
Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik Rapport 2016-02-04

Artiklar

Att jämföra inkomster för hushåll

2016-10-06

SCB får ofta frågor om hushållens inkomster. Att kunna jämföra inkomster för hushåll är viktigt, men det är inte lika lätt som att jämföra inkomster för individer. Statistikskolan reder ut problematiken.

Inkomster, Hushåll och ekonomi, Statistikskolan, Statistisk metod

Många har låg inkomst år efter år

2016-06-14

Statistiska centralbyrån redovisar årligen statistik över befolkningens inkomster. SCB:s inkomststatistik visar bland annat hur många personer som ligger i olika inkomstintervall och var beloppsgränserna går för de tio procent som har de högsta inkomsterna och de tio procent som har de lägsta inkomsterna.

Hushåll och ekonomi, Inkomster, Jämställdhet, Familjer

Inkomsten ökar med tid i Sverige

2016-06-08

Utrikes födda har lägre inkomster än personer födda i Sverige. Det gäller framför allt de första åren efter flytten till Sverige. För personer som har bott i landet en längre tid är skillnaderna väsentligt mindre. Inkomsterna skiljer sig åt för personer födda i olika länder.

Arbetsmarknad, In- och utvandring, Inkomster

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Inkomster och skatter – hushåll
Inkomster och skatter – individer
Inkomster och skatter - inkomströrlighet
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Inkomster och skatter
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0110