Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistiknyheter

Preliminära inkomster och skatter 2016

2017-09-29

Inkomsterna ökade mellan åren 2011 och 2016, och mest för kvinnor. Medianbeloppet för kvinnor ökade med 15 procent jämfört med 10 procents ökning för män.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inkomstrapport 2015 – individer och hushåll Rapport 2017-06-29
Inkomstrapport 2014 – individer och hushåll Rapport 2016-12-09
Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik Rapport 2016-02-04

Artiklar

Ung man i bagarstuga
Ökning av andelen unga med varaktigt låg inkomst

2017-10-04

Att ha låg inkomst är vanligt bland unga, men vissa har låg inkomst år efter år. Att ha varaktigt låg inkomst är vanligare bland utrikes födda och personer med kortare utbildning. Andelen unga med varaktigt låg inkomst har ökat under 2000-talet.

Inkomster, Utbildning, Arbetsmarknad

Var tredje 67-åring arbetar

2017-03-06

Andelen äldre som arbetar har ökat kraftigt sedan åldersgränsen för rätten att fortsätta arbeta höjdes från 65 till 67 år. De äldre som arbetar gör det också i större omfattning än innan reformen genomfördes.

Arbetsmarknad, Inkomster, Äldre och äldreomsorg

Kvinna med bygghjälm.
Störst ökning av inkomsten i Norrlandskommuner

2016-12-12

Inkomsterna har ökat med 21 procent de senaste tio åren, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I vissa kommuner har inkomsten ökat med mer än 30 procent, i andra med mindre än 10 procent. För män är inkomstutvecklingen bäst i Norrland, medan kvinnors inkomst har ökat mest i sydvästra delen av landet.

Inkomster, Kvinnor och män, Regionalt

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Inkomster och skatter – hushåll
Inkomster och skatter – individer
Inkomster och skatter – inkomströrlighet
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Inkomster och skatter
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster
Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0110