Till innehåll på sidan

Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per k.e. – hushållstyp

HushållstypInkomst <60 % av medianvärdet för samtliga Antal personer
 2011201220132014201520112012201320142015
Samtliga personer 13,9 13,8 13,8 14,4 14,8 9 246 971 9 309 034 9 386 461 9 469 252 9 562 644
Samtliga personer 20– år 12,9 12,7 12,6 13,2 13,7 7 121 629 7 189 031 7 261 256 7 327 855 7 395 641
Ensamstående utan barn 24,8 24,1 23,4 25,6 27,7 1 665 256 1 664 900 1 670 234 1 683 203 1 708 585
20–29 år 34,3 33,7 34,1 34,2 31,8 279 918 278 857 277 972 279 411 286 060
30–49 år 18,5 18,6 18,9 20,1 21,1 369 921 364 974 361 223 358 040 359 238
50–64 år 18,2 18,8 19,5 21,3 23,4 358 665 355 812 355 442 359 040 364 397
65–79 år 22,8 21,6 19,4 22,7 26,8 377 057 387 226 398 999 410 225 421 830
80– år 34,7 31,9 29,3 33,9 38,6 279 695 278 031 276 598 276 487 277 060
Ensamstående kvinnor utan barn 26,9 25,7 24,5 27,3 30,1 871 187 871 081 873 678 879 476 890 153
20–29 år 37,4 36,0 35,8 35,7 32,3 120 076 119 952 120 024 120 519 123 043
30–49 år 18,2 18,3 18,6 20,2 21,5 124 811 124 127 124 050 123 695 124 489
50–64 år 15,4 16,1 16,7 19,0 21,8 174 251 172 202 170 932 171 764 173 756
65–79 år 24,5 23,0 20,7 24,3 28,8 238 905 243 406 249 042 254 430 260 231
80– år 38,2 35,0 32,5 37,2 42,5 213 144 211 394 209 630 209 068 208 634
Ensamstående män utan barn 22,5 22,3 22,2 23,7 25,0 794 069 793 819 796 556 803 727 818 432
20–29 år 32,0 32,0 32,8 33,1 31,5 159 842 158 905 157 948 158 892 163 017
30–49 år 18,6 18,7 19,1 20,1 20,9 245 110 240 847 237 173 234 345 234 749
50–64 år 20,8 21,3 22,0 23,4 25,0 184 414 183 610 184 510 187 276 190 641
65–79 år 19,8 19,2 17,4 20,2 23,6 138 152 143 820 149 957 155 795 161 599
80– år 23,7 21,7 19,2 23,4 26,9 66 551 66 637 66 968 67 419 68 426
Ensamstående med barn 0–19 år [1] 33,6 33,2 34,0 34,4 34,4 239 880 239 346 239 457 240 404 242 627
1 barn 27,6 27,2 27,6 27,9 27,7 143 910 143 606 142 262 141 013 140 376
2 barn 36,2 35,7 36,5 36,6 36,5 72 780 72 490 73 059 74 105 75 692
3+ barn 62,6 62,3 63,9 64,2 63,2 23 190 23 250 24 136 25 286 26 559
Ensamstående kvinnor med barn 0–19 år [1] 38,1 37,4 38,2 38,8 38,8 177 965 176 999 176 542 177 124 178 390
1 barn 31,4 30,7 31,1 31,4 31,4 102 241 101 804 100 699 99 770 99 197
2 barn 40,4 39,6 40,5 40,9 40,8 56 287 55 704 55 733 56 324 57 206
3+ barn 66,5 66,1 67,5 68,1 67,0 19 437 19 491 20 110 21 030 21 987
Ensamstående män med barn 0–19 år [1] 20,8 21,2 22,0 22,3 22,1 61 915 62 347 62 915 63 280 64 237
1 barn 18,4 18,7 19,1 19,6 19,0 41 669 41 802 41 563 41 243 41 179
2 barn 22,0 22,7 23,8 23,1 23,3 16 493 16 786 17 326 17 781 18 486
3+ barn 42,5 42,9 45,5 44,6 45,2 3 753 3 759 4 026 4 256 4 572
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20–29 år [2] 12,3 12,3 12,2 12,4 11,5 115 840 123 782 131 501 138 425 140 742
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20–29 år [2] 12,6 12,5 12,2 12,3 11,5 61 045 65 298 69 440 73 187 74 320
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20–29 år [2] 12,1 12,2 12,2 12,5 11,5 54 795 58 484 62 061 65 238 66 422
Sammanboende utan barn 4,8 4,6 4,5 4,8 5,0 2 078 018 2 088 320 2 106 315 2 131 948 2 154 375
20–29 år 8,9 8,8 8,7 8,2 6,6 218 544 223 275 229 453 237 774 243 394
30–49 år 5,6 5,7 5,7 5,6 5,3 244 531 244 126 244 637 246 065 247 430
50–64 år 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 692 662 671 025 654 276 643 738 639 646
65–79 år 3,9 3,7 3,5 4,0 4,6 758 348 784 302 810 703 834 036 850 461
80– år 7,8 6,9 6,5 8,1 10,1 163 933 165 592 167 246 170 335 173 444
Sammanboende med barn 0–19 år [1] 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 1 816 028 1 803 118 1 793 096 1 789 542 1 796 637
1 barn 7,6 7,7 7,8 7,7 7,5 701 449 696 815 688 736 677 580 671 878
2 barn 7,4 7,7 7,8 7,9 7,8 817 135 811 896 809 753 813 250 819 758
3+ barn 18,2 18,6 19,1 19,8 20,6 297 444 294 407 294 607 298 712 305 001
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20–29 år [2] 3,3 3,5 3,4 3,4 3,1 352 962 375 796 396 026 407 371 408 235
Övriga hushåll utan barn 12,7 12,8 12,8 12,7 12,3 546 113 569 051 585 477 594 951 598 195
Övriga hushåll med barn 0–19 år [3] 19,2 20,0 20,0 19,7 19,0 307 532 324 718 339 150 342 011 346 245
Samtliga personer 0–19 år 17,5 17,7 18,1 18,5 18,6 2 125 342 2 120 003 2 125 205 2 141 397 2 167 003
Barn till ensamstående 40,0 39,6 40,6 41,2 41,1 333 027 332 318 335 343 340 633 347 208
Barn till ensamstående kvinnor 44,6 44,1 45,2 46,0 45,9 264 248 262 984 264 183 267 891 272 086
Barn till ensamstående män 22,3 22,5 23,6 23,6 23,8 68 779 69 334 71 160 72 742 75 122
Barn till sammanboende 11,3 11,5 11,8 12,2 12,5 1 585 913 1 573 553 1 568 795 1 577 416 1 593 623
Barn i övriga hushåll 24,6 25,5 25,2 25,3 24,5 187 217 196 344 204 341 207 202 210 698
Ej boende med förälder 68,4 69,5 69,6 69,2 67,2 19 185 17 788 16 726 16 146 15 474
  1. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.
  2. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20–29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. I hushållet finns inga personer 0–19 år.
  3. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0–19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e under 60 procent av medianen.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?