Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2015 – decilindelning

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer folkbokförda i Sverige både 2015-01-01 och 2015-12-31

Decilgrupper

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
1
21 227 10 248 22 394 11 333 20 108 9 194
2
107 086 90 651 100 255 84 912 121 264 98 274
3
155 977 168 825 138 208 153 128 184 528 190 955
4
197 698 231 818 171 788 208 839 230 865 263 633
5
241 689 279 270 209 864 252 371 280 981 312 408
6
286 931 317 233 251 717 287 799 326 749 350 451
7
329 747 354 501 292 421 320 373 370 003 390 216
8
378 017 400 765 333 838 358 194 421 907 440 145
9
449 502 471 983 392 323 416 683 501 727 521 933
10
734 733 770 563 594 249 628 320 848 633 882 462
Medelvärde topp 5 %
915 677 961 107 715 929 757 075 1 073 584 1 119 307
Medelvärde topp 1 %
1 590 147 1 682 150 1 126 092 1 186 950 1 944 468 2 054 169
Medelvärde 1
290 261 309 586 250 706 272 195 330 677 345 967
Medelvärde 2
302 435 326 746 260 268 286 173 345 840 366 526
P10
72 660 44 993 70 008 44 616 76 400 45 430
P25
156 348 170 412 138 360 154 020 184 560 190 720
P50 median
264 494 299 286 230 778 270 958 305 161 331 957
P75
377 132 399 829 333 267 357 478 421 252 439 627
P90
504 154 529 391 436 618 460 877 566 923 587 788
P90/P10
6,9 11,8 6,2 10,3 7,4 12,9
Gini-koefficient
0,365 0,365 0,349 0,347 0,364 0,369

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medelvärde 1 beräknas för samtliga.

Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.

Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst.

Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas median.

Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?