Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2016 – decilindelning

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer folkbokförda i Sverige både 2016-01-01 och 2016-12-31

Decil-
grupper
Kvinnor och mänKvinnorMän
 20– år20–64 år20– år20–64 år20– år20–64 år
1
23 539 11 855 24 991 13 251 22 133 10 504
2
111 190 96 357 104 008 90 653 126 161 104 022
3
162 579 177 761 143 746 161 123 192 653 200 890
4
206 477 241 790 179 246 218 456 240 117 273 288
5
251 402 289 357 218 903 262 378 290 438 321 683
6
297 192 327 932 261 737 298 395 336 518 360 821
7
341 016 366 646 303 328 332 297 381 213 402 012
8
391 097 414 336 346 606 372 230 433 828 452 057
9
463 431 486 239 407 708 432 668 514 878 535 337
10
752 455 789 273 613 585 649 484 865 426 899 699
Medelvärde topp 5 %
935 401 982 470 737 509 781 471 1 092 900 1 139 223
Medelvärde topp 1 %
1 614 378 1 709 900 1 150 340 1 220 417 1 971 254 2 078 832
Medelvärde 1
300 038 320 155 260 386 283 093 340 337 356 031
Medelvärde 2
312 291 337 381 269 922 296 997 355 706 376 819
P10
78 884 49 840 76 233 49 678 82 463 50 000
P25
162 932 179 144 143 910 161 982 193 476 201 199
P50 median
274 597 309 374 240 330 281 254 314 541 341 550
P75
390 286 413 527 345 998 371 408 433 339 450 224
P90
519 164 544 942 452 179 478 126 580 713 601 540
P90/P10
6,6 10,9 5,9 9,6 7,0 12,0
Gini-koefficient
0,362 0,361 0,347 0,344 0,36 0,365

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medelvärde 1 beräknas för samtliga.

Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.

Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst.

Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas median.

Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?