Till innehåll på sidan

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

2000–2016, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC

 SITC20002005201020122013201420152016[1]
Import
 
               
00
Levande djur[2]
172 133 227 170 268 166 271 267
01
Kött och köttvaror
3 924 6 807 9 888 11 794 12 171 11 558 12 645 13 050
02
Mejeriprodukter och ägg
1 899 3 786 7 054 7 797 8 527 9 233 8 968 9 083
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
6 619 12 023 23 512 24 520 29 223 32 502 37 374 44 535
04
Spannmål o.varor därav
2 497 3 604 4 509 5 453 5 606 6 049 6 644 7 076
05
Frukt och köksväxter
9 769 13 499 16 592 17 141 17 719 19 116 22 397 23 245
06
Socker, sockervaror m.m.
1 415 1 789 2 201 2 148 2 614 2 535 2 677 2 871
07
Kaffe, te, kakao m.m.
3 794 4 929 7 689 8 626 7 480 8 219 9 341 9 667
08
Djurfoder
2 052 2 030 3 097 3 579 3 787 3 763 3 824 4 166
09
Diverse livsmedel
2 706 4 133 6 080 6 593 7 120 7 368 7 673 7 641
11
Drycker
4 201 6 027 8 384 8 799 9 280 9 827 10 949 11 523
12
Tobak och tobaksvaror
973 1 273 1 276 1 079 1 313 1 568 1 363 1 765
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
443 384 694 976 921 941 1 118 1 087
4
Oljor och fetter
1 469 2 375 3 944 4 603 4 309 5 106 5 071 5 609
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
41 933 62 791 95 147 103 278 110 337 117 951 130 314 141 585
 
därav EU-länder, %
68 69 64 65 64 63 61 59
 
All varuimport
672 412 833 757 1 069 445 1 114 365 1 046 025 1 110 965 1 167 047 1 205 109
 
därav EU-länder, %
64 71 67 67 68 68 69 70
Export
 
               
00
Levande djur[2]
110 217 160 216 203 235 168 200
01
Kött och köttvaror
821 1 500 1 954 1 888 1 891 1 856 2 063 2 004
02
Mejeriprodukter och ägg
1 813 2 522 3 234 3 199 4 032 4 299 3 584 3 348
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
4 188 8 752 19 031 19 657 23 501 26 483 31 100 38 161
04
Spannmål o.varor därav
3 233 4 160 6 105 7 089 6 704 7 612 8 552 8 102
05
Frukt och köksväxter
1 028 2 071 2 812 3 219 2 917 2 746 3 035 3 446
06
Socker, sockervaror m.m.
772 838 1 280 1 220 1 487 1 481 1 483 1 724
07
Kaffe, te, kakao m.m.
1 698 2 572 3 533 3 735 3 896 4 104 4 253 4 442
08
Djurfoder
287 367 1 174 1 459 1 777 1 638 1 567 1 549
09
Diverse livsmedel
2 304 4 489 6 001 6 702 7 192 8 075 8 156 8 228
11
Drycker
3 234 5 236 6 329 6 473 6 422 6 397 7 295 7 320
12
Tobak och tobaksvaror
277 272 559 1 405 1 537 1 649 1 790 1 967
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
37 54 195 211 247 143 247 201
4
Oljor och fetter
984 1 556 1 386 1 797 1 604 1 663 1 743 2 080
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
20 786 34 606 53 754 58 271 63 410 68 381 75 038 82 770
 
därav EU-länder, %
57 67 74 71 71 72 74 76
 
All varuexport
804 056 977 280 1 138 167 1 168 299 1 090 797 1 126 965 1 180 491 1 193 575
 
därav EU-länder, %
55 59 57 56 57 58 58 59

1) Preliminära uppgifter.
2) Inklusive andra djur än husdjur inom jordbruket.

Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-06-30

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se