Till innehåll på sidan

Indextal* baserade på hushållens individuella konsumtionsutgifter per invånare i reala värden till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder, 2016**. EU28=100.

Indextalen återspeglar skillnader i konsumtionsvolymer mellan de olika länderna

ICP-klassificeringPrivata  konsum- tions- utgifterLivsmedel, alkoholfria dryckerLivsmedelAlkoholfria dryckerAlkohol-haltiga drycker[1]TobakRestauranger, caféer, hotell
Sverige
110 101 99 126 112 84 68
Albanien
37 89 97 28 26 41 20
Belgien
112 112 113 104 115 141 75
Bosnien, Herzegovina
41 75 75 81 32 237 35
Bulgarien
53 61 63 45 43 97 49
Cypern
91 111 110 111 122 242 233
Danmark
113 89 88 98 108 97 72
Estland
72 98 102 67 164 118 66
Finland
114 105 105 102 135 91 78
Frankrike
111 109 108 115 140 84 80
Grekland
77 100 106 51 35 174 158
Irland
96 73 73 74 105 66 183
Island
114 134 129 182 111 72 179
Italien
98 112 112 108 60 113 125
Kosovo
.. 82 79 .. 34 86 12
Kroatien
59 77 73 112 99 158 142
Lettland
67 79 81 62 133 122 50
Litauen
85 123 129 72 156 106 34
Luxemburg
132 125 118 183 325 723 158
Makedonien
41 85 85 88 42 120 24
Malta
81 75 72 101 66 110 227
Montenegro
56 107 107 98 77 119 127
Nederländerna
111 107 108 97 84 85 101
Norge
133 99 98 114 94 67 84
Polen
74 92 93 77 110 79 22
Portugal
82 110 116 62 71 79 145
Rumänien
61 119 126 58 78 69 25
Schweiz
128 101 98 137 211 132 116
Serbien
46 67 67 68 41 135 13
Slovakien
76 83 85 62 97 96 49
Slovenien
76 85 85 89 72 166 74
Spanien
89 99 99 92 54 118 207
Storbritannien
116 96 95 104 100 64 118
Tjeckien
78 82 83 76 136 190 94
Turkiet
64 77 80 57 6 117 51
Tyskland
122 98 96 125 129 103 71
Ungern
63 67 64 88 89 131 70
Österrike
119 86 83 114 117 150 207
EU-28
100 100 100 100 100 100 100

*) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna.
**) Databasuttag maj 2018.
1) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa drycker behandlas i respektive länders nationalräkenskaper.

Källa: Eurostat

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se