Till innehåll på sidan

Indextal* baserade på hushållens individuella konsumtionsutgifter per invånare i reala värden till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder, 2015**. EU28=100.

Indextalen återspeglar skillnader i konsumtionsvolymer mellan de olika länderna

ICP-klassificering

Privata  konsum- tions- utgifter Livsmedel, alkoholfria drycker Livsmedel Alkoholfria drycker Alkohol-haltiga drycker[1] Tobak Restauranger, caféer, hotell
Sverige
111 104 102 121 114 74 69
Albanien
37 86 93 26 25 34 16
Belgien
114 113 114 110 129 125 75
Bosnien, Herzegovina
37 70 69 71 30 193 32
Bulgarien
53 57 55 74 66 99 52
Cypern
90 112 112 111 126 213 219
Danmark
115 88 87 95 107 99 71
Estland
71 99 102 75 183 108 63
Finland
114 107 107 103 141 78 76
Frankrike
112 110 109 116 144 74 86
Grekland
77 99 104 52 35 161 173
Irland
96 74 74 75 100 64 159
Island
113 132 128 178 100 68 139
Italien
99 112 112 106 61 179 119
Kroatien
58 75 72 105 106 146 124
Lettland
66 82 84 66 151 92 47
Litauen
83 126 132 74 170 95 30
Luxemburg
137 130 123 197 330 649 160
Makedonien
41 83 83 85 36 112 23
Malta
80 77 73 110 66 99 220
Montenegro
53 103 106 80 72 111 123
Nederländerna
111 107 108 97 85 71 95
Norge
133 103 101 117 98 57 83
Polen
74 90 92 75 104 72 21
Portugal
82 110 115 60 68 78 142
Rumänien
59 115 122 55 73 54 18
Schweiz
128 104 101 140 222 121 122
Serbien
46 67 67 70 44 120 13
Slovakien
77 81 83 62 97 83 53
Slovenien
75 86 85 91 76 149 68
Spanien
88 103 104 96 54 107 198
Storbritannien
114 94 92 105 96 56 118
Tjeckien
78 82 83 76 135 169 96
Turkiet
59 80 81 68 7 122 43
Tyskland
123 98 96 121 125 97 80
Ungern
63 67 64 91 91 128 72
Österrike
119 88 86 115 119 144 197
EU-28
100 100 100 100 100 100 100

*) Indextalen återspeglar enbart volymskillnader mellan de olika länderna eftersom omräkning med paritetstal eliminerat skillnaderna i prisnivå mellan länderna.
**) Databasuttag mars 2017.
1) Uppgifterna för alkoholhaltiga drycker är inte alltid jämförbara mellan länder beroende på olikheter i hur dessa drycker behandlas i respektive länders nationalräkenskaper.

Källa: Eurostat

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-06-30

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se