Till innehåll på sidan

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2016 SM 2017-05-26
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2015 SM 2016-05-27
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 SM 2015-05-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten SM 2014-05-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten SM 2013-05-31
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten SM 2012-05-25
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten SM 2011-05-27
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2009. SM 2010-04-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2008. SM 2009-06-26
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2007. SM 2008-05-05
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2006. korrigerad version 2007-05-09 SM 2007-05-02
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2005 SM 2006-04-28
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2004 SM 2005-04-29
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2003 SM 2004-04-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2002 SM 2003-04-30
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2001 SM 2003-01-09

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1102