Till innehåll på sidan

Fritidsfiske i Sverige

Nästa publicering: 2018-06-01

Statistiken beskriver bland annat antal fritidsfiskare, antal fiskedagar och fångster uppdelat på fiske i kust och hav respektive i sjöar och vattendrag samt den ekonomiska omfattningen av fritidsfisket.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fritidsfisket i Sverige 2016 SM 2018-01-26
Fritidsfisket i Sverige 2014 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-08
Fritidsfisket i Sverige 2013 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-08
Fritidsfisket i Sverige 2015 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1104