Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Nästa publicering: 2018-04-27

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

2017-12-14

Höstregnen medförde ofta att det inte gick att köra på fälten, så grödorna kunde inte skördas på många platser i landet. I Västerbottens och Norrbottens län blev hälften av spannmålsarealen obärgad. I Gävleborgs och Västernorrlands län fick en femtedel av spannmålsarealen lämnas oskördad.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för län och riket SM 2017-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket SM 2017-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistik. SM 2017-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminär statistik för län och riket SM 2016-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminär statistik för riket SM 2016-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015. Slutlig statistik. SM 2016-04-20
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015 SM 2015-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015 SM 2015-11-16
Viltskador i lantbruksgrödor 2014 SM 2015-07-08
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014. Slutlig statistik SM 2015-04-22
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2014-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014. Preliminära uppgifter för riket SM 2014-11-14
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013. Slutlig statistik SM 2014-04-16
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2013-12-13
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013. Preliminära uppgifter för riket SM 2013-11-14
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012. Slutlig statistik SM 2013-04-18
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2012-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012. Preliminära uppgifter för riket SM 2012-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011. Slutlig statistik SM 2012-04-26
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2011-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011. Preliminära uppgifter för riket SM 2011-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010. Slutliga statistik SM 2011-05-17
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2010-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010. Preliminära uppgifter för riket SM 2010-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009. Slutlig statistik SM 2010-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2009-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009. Preliminära uppgifter för riket SM 2009-11-16
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008. Slutlig statistik SM 2009-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2008-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008. Preliminära uppgifter för riket SM 2008-11-17
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007. Slutlig statistik SM 2008-05-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2007-12-13
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007. Preliminära uppgifter för riket SM 2007-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006. Definitiva uppgifter SM 2007-05-10
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2006-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006. Preliminära uppgifter för riket SM 2006-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005. Definitiva uppgifter SM 2006-05-24
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2005-12-15
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005. Preliminära uppgifter för riket SM 2005-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004. Definitiva uppgifter SM 2005-05-12
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004. Preliminära uppgifter för län och riket SM 2004-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004. Preliminära uppgifter för riket. SM 2004-11-16
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003. Definitiva uppgifter SM 2004-05-13
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Preliminära uppgifter för län och riket. SM 2003-12-11
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Preliminära uppgifter för riket. SM 2003-11-18
Hektarskördar och totalskördar 2002. Definitiva uppgifter SM 2003-05-19
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002. Preliminära uppgifter för län och riket. SM 2002-12-13
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002. Preliminära uppgifter för riket. SM 2002-11-19
Hektarskördar och totalskördar 2001. Definitiva uppgifter SM 2002-06-13
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2001. Preliminära uppgifter för län och riket. SM 2001-12-19
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2001. Preliminära uppgifter för riket. SM 2001-11-15

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0601