Till innehåll på sidan

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Nästa publicering: 2018-08-20

Statistiken visar prognoser för hektarskörd, areal och total skörd för vete, råg, korn och havre för riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2015 SM 2015-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2014 SM 2014-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 SM 2013-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2012 SM 2012-08-17
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2011 SM 2011-08-18
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2010 SM 2010-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2009 SM 2009-08-20
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2008 SM 2008-08-20
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2007 SM 2007-08-13
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006 SM 2006-08-15
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2005 SM 2005-08-15
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2004 SM 2004-08-18
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2003 SM 2003-08-14
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002 SM 2002-08-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0605