Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Nästa publicering: 2018-09-11

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktion SM 2017-08-29
Trädgårdsundersökningen 2015. Kvantiteter och värden avseende 2015 års produktion SM 2016-08-25
Trädgårdsundersökningen 2014. Kvantiteter och värden avseende 2014 års produktion SM 2015-09-08
Trädgårdsundersökningen 2013. Kvantiteter och värden avseende 2013 års produktion SM 2014-04-22
Kvantiteter och värden avseende 2012 års produktion SM 2013-09-04
Kvantiteter och värden avseende 2011 års produktion SM 2012-08-31
Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen 2010 SM 2011-06-15
Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen 2009 SM 2010-11-26
Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen 2008 SM 2010-05-28

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0203