Till innehåll på sidan

Ekologisk djurhållning

Statistiken visar antal djur som är omställda till ekologisk produktion per djurslag. Statistiken visar även antalet berörda företag. Både antal djur och antal företag redovisas för riket samt per län, produktionsområden och storleksgrupp.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0115