Till innehåll på sidan

Ekologisk växtodling

Statistiken visar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder fördelat på åkermark, betesmark samt grupper av grödor. I statistiken redovisas även antal berörda företag. Både arealer och antal företag redovisas per län och för riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0114