Till innehåll på sidan

Företag och företagare i jordbruket

Nästa publicering: 2018-05-28

Statistiken visar bland annat antal företag med åkermark och med jordbruksmark och areal åkermark och jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori per län och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksföretag och företagare 2016 SM 2017-05-05
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013 SM 2016-02-12
Jordbruksföretag och företagare år 2013 SM 2014-05-05
Jordbruksföretag och företagare 2010 SM 2011-05-10
Jordbruksföretag och företagare i juni 2007 SM 2008-06-11
Jordbruksföretag och företagare 2005, korrigerad version 2007-05-02 SM 2006-08-31
Företag och företagare i juni 2003 SM 2004-09-16
Rapporter från lantbrukets företagsregister. Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000. Typologidata SM 2002-04-26
Rapporter från lantbrukets företagsregister. Jordbruksföretag, företagare och ägoslag den 1 augusti 2000 SM 2001-10-03

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0106