Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer

Nästa publicering: 2018-11-30

Statistiken visar bland annat höstsådda arealer av höstvete, höstråg och höstkorn per län och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Höstsådda arealer 2017

2017-11-30

Det har såtts 306 300 hektar höstvete den här hösten, vilket är 25 procent mindre än förra året. Mycket av den planerade sådden fick ställas in eftersom fälten inte var farbara under den regniga hösten.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Höstsådda arealer 2017 SM 2017-11-30
Höstsådda arealer 2016 SM 2016-11-30
Höstsådda arealer 2015 SM 2015-11-30
Höstsådda arealer 2014 SM 2014-11-28
Höstsådda arealer 2013 SM 2013-11-29
Höstsådda arealer 2012 SM 2012-11-30
Höstsådda arealer 2011 SM 2011-11-30
Höstsådda arealer 2010 SM 2010-11-30
Höstsådda arealer 2009 SM 2009-11-30
Höstsådda arealer 2008 SM 2008-11-26
Höstsådda arealer 2007. Korrigerad version 2009-03-20 SM 2007-11-29
Höstsådda arealer 2006 SM 2006-11-30
Höstsådda arealer 2005 SM 2005-11-24
Höstsådda arealer 2004 SM 2004-11-25
Höstsådda arealer 2003 SM 2003-11-25
Höstsådda arealer 2002 SM 2002-11-26
Höstsådda arealer 2001 SM 2001-11-29

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0110