Till innehåll på sidan

Lantbrukets djur

Nästa publicering: 2018-10-15

Statistiken visar bland annat antal nötkreatur, mjölkkor, får, svin och höns, kycklingar och kalkoner per län och produktionsområde. Även antal företag per djurslag, län och produktionsområde redovisas.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Husdjur i juni 2017 SM 2017-10-16
Husdjur i juni 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-31
Husdjur i juni 2016. Preliminära uppgifter SM 2016-10-17
Husdjur i juni 2015. Slutlig statistik SM 2015-10-15
Husdjur i juni 2014. Slutlig statistik SM 2014-10-15
Husdjur i juni 2013. Slutlig statistik SM 2014-04-10
Husdjur i juni 2013. Preliminära uppgifter SM 2013-10-31
Husdjur i juni 2012 SM 2012-10-31
Husdjur i juni 2011. Preliminära uppgifter SM 2011-10-31
Husdjur i juni 2010. Slutlig statistik SM 2011-04-19
Husdjur i juni 2010. Korrigerad 2010-10-27 klockan 11.00 SM 2010-10-27
Husdjur i juni 2009. SM 2009-10-30
Husdjur i juni 2008. SM 2008-10-31
Husdjur i juni 2007. Slutlig statistik. Korrigerad version 2008-08-29 SM 2008-04-29
Husdjur i juni 2007 SM 2007-10-31
Antal nötkreatur i december 2006 SM 2007-02-28
Husdjur i juni 2006 SM 2006-10-31
Husdjur i juni 2005. Definitiva uppgifter SM 2006-04-24
Husdjur i juni 2005. Preliminära uppgifter SM 2005-11-01
Husdjur i juni 2004 SM 2004-11-18
Husdjur i juni 2003. Definitiva uppgifter SM 2004-05-17
Antal husdjur i juni 2003 SM 2003-10-15
Husdjur den 13 juni 2002 SM 2002-10-18
Husdjur den 14 juni 2001 SM 2002-01-30
Antal husdjur den 14 juni 2001 SM 2001-09-14

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0103