Till innehåll på sidan

Nötkreatur i december

Statistiken visar antal nötkreatur per djurslag.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Antal nötkreatur i december 2017 SM 2018-02-14
Antal nötkreatur i december 2016 SM 2017-02-15
Antal nötkreatur i december 2015 SM 2016-02-16
Antal nötkreatur i december 2014 SM 2015-02-12
Antal nötkreatur i december 2013 SM 2014-02-21
Antal nötkreatur i december 2012 SM 2013-02-22
Antal nötkreatur i december 2011 SM 2012-02-16
Antal nötkreatur i december 2010 SM 2011-02-25
Antal nötkreatur i december 2009 SM 2010-02-26
Antal nötkreatur i december 2008 SM 2009-02-26
Antal nötkreatur i december 2007 SM 2008-02-26
Antal nötkreatur i december 2005 SM 2006-02-28
Antal nötkreatur i december 2004 SM 2005-02-25
Antal nötkreatur i december 2003 SM 2004-02-19
Antal nötkreatur i december 2002 SM 2003-03-19
Antal nötkreatur och svin den 3 december 2001 SM 2002-02-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0111