Till innehåll på sidan

Museer

Nästa publicering: 2017-12-06

Statistiken innehåller uppgifter om museers organisation, personal, ekonomi, samlingar och verksamhet. Undersökningen är årligen återkommande.

För den här statistiken ansvarar Myndigheten för kulturanalys

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Museer 2015 Rapport 2016-12-20
Museer 2014 Rapport 2015-12-08
Museer 2013 Rapport 2014-09-08
Museer 2012 Rapport 2013-09-04
Museer 2011 Rapport 2012-12-03
Museer 2010 Rapport 2012-03-08
Museer 2009 Rapport 2010-10-29
Museer och konsthallar 2008 Rapport 2009-10-15
Museer och konsthallar 2007 Rapport 2008-10-10
Museer och konsthallar 2006 Rapport 2007-09-21

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för kulturanalys

Telefon
08-52 80 20 00
E-post
info@kulturanalys.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ku0301