Till innehåll på sidan

Jämställdhetsstatistik

Nästa publicering: 2018-06-28

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Statistiknyheter

På tal om kvinnor och män 2016

2016-07-04

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Det och mycket mer står att läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”som publiceras idag.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2016 Rapport 2016-07-04
Women and men in Sweden – Facts and figures 2016 Rapport 2016-07-04
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2014 Rapport 2014-07-03
Women and men in Sweden - Facts and figures 2014 Rapport 2014-07-03
Kvinnor och män i näringslivet 2013 Rapport 2013-12-11
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012 Rapport 2012-11-06
Women and Men in Sweden – Facts and figures 2012 Rapport 2012-11-06
Women and men in Sweden – Facts and figures 2010 Rapport 2010-07-06
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010 Rapport 2010-07-06
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2008 Rapport 2008-08-28
Women and Men in Sweden – Facts and figures 2008 Rapport 2008-08-28
Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2006 Rapport 2006-10-18
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2006 Rapport 2006-08-28
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2004 Rapport 2004-06-18
Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2004 Rapport 2004-06-18
Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2002 Rapport 2003-09-01
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2002 Rapport 2002-08-16
Engendering Statistics – A Tool for Change Rapport 1996-12-13

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0201