Till innehåll på sidan

Jämställdhetsstatistik

Nästa publicering: 2017-06-08

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

På tal om kvinnor och män 2016

2016-07-04

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Det och mycket mer står att läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”som publiceras idag.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2016 Rapport 2016-07-04
Women and men in Sweden - Facts and figures 2016 Rapport 2016-07-04
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2014 Rapport 2014-07-03
Women and men in Sweden - Facts and figures 2014 Rapport 2014-07-03
Kvinnor och män i näringslivet 2013 Rapport 2013-12-11
Women and Men in Sweden - Facts and figures 2012 Rapport 2012-11-06
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2012 Rapport 2012-11-06
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2010 Rapport 2010-07-06
Women and men in Sweden - Facts and figures 2010 Rapport 2010-07-06
Women and Men in Sweden - Facts and figures 2008 Rapport 2008-08-28
På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2008 Rapport 2008-08-28
Women and Men in Sweden - Facts and Figures 2006 Rapport 2006-10-18
På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet 2006 Rapport 2006-08-28
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2004 Rapport 2004-06-18
Women and Men in Sweden - Facts and Figures 2004 Rapport 2004-06-18
Women and Men in Sweden - Facts and Figures 2002 Rapport 2003-09-01
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2002 Rapport 2002-07-11

Artiklar

Ojämn fördelning av makten

2016-04-12

Utvecklingen mot att lika många kvinnor som män ska vara representerade i politiken och i höga positioner i företagen går fortare inom vissa områden än andra. I riksdag och regering finns idag ungefär lika många kvinnor som män. Däremot dominerar männen stort i ledningen för börsföretag. Det och mycket annat kan man hitta i SCB:s nya jämställdhetsportal.

Jämställdhet, Kvinnor och män, Om SCB, Politik och demokrati

Kvinnors inkomster släpar efter hela livet

2016-04-11

Trots jämställdhetsdebatten är inkomstskillnaderna mellan könen fortfarande stora. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, arbetar oftare deltid och har i de flesta yrken lägre lön än män. Det leder till att de har lägre inkomster under hela livet.

Inkomster, Kvinnor och män, Arbetsmarknad, Jämställdhet

Ekonomiskt oberoende - långt kvar för EUs kvinnor

2016-04-11

Många EU‑länder har långt kvar till ekonomisk jämställdhet. Kvinnors syssel­sätt­nings­grad ligger på 62 procent i snitt, vilket är under målet på 75 procent. Kvinnor arbetar dessutom deltid i större utsträck­ning än män och löne­gapet till männen är fortfarande stort.

Jämställdhet, Inkomster, Europa, Internationellt

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0201