Till innehåll på sidan

Integration – analys

Nästa publicering: 2018-11-29

I statistiken jämförs till exempel inrikes och utrikes födda inom olika områden som arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa. Analyserna publiceras i årliga rapporter.

Hitta på sidan

Om undersökningen

Statistiknyheter

Integration – matchning på arbetsmarknaden

2017-06-02

Utrikes födda har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Jämfört med inrikes födda är utrikes födda i mindre utsträckning förvärvsarbetande. Av dem som arbetar är dessutom matchningen mellan yrkets kvalifikationsnivå och den utbildning de har betydligt sämre än för inrikes födda

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige Rapport 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige Rapport 2016-12-22
Integration – Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Rapport 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar Rapport 2015-09-30
Integration – etablering på arbetsmarknaden Rapport 2014-12-09
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2013-12-06
Integration – utrikes födda i pensionsåldern Rapport 2012-12-12
Integration – utrikes födda i gymnasieskolan Rapport 2011-12-20
Integration – ett regionalt perspektiv Rapport 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Rapport 2009-12-14
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2008-12-18

Artiklar

Bromsterhandlare
Flyktingars väg in på svensk arbetsmarknad

2017-10-04

Hälften av flyktingarna förvärvsarbetar efter åtta år i Sverige. Män med minst gymnasial utbildning kommer snabbast i arbete medan kvinnor med låg utbildning har lägst förvärvsfrekvens. Det vet vi efter att ha följt förvärvsfrekvensen för flyktingar under 15 år från bosättningen i Sverige.

Arbetsmarknad, Flyktingar, In- och utvandring

Kvinna pekar på världskarta
Sämre matchning på arbetsmarknaden för utrikes födda

2017-10-04

Personer som inte arbetar inom yrken som matchar deras utbildning är en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden. Andelen som arbetar inom ett yrke på rätt nivå är lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Det syns bland lärar- och civilingenjörsutbildade.

Utbildning, In- och utvandring, Arbetsmarknad

Två personer som åker pulka.
Flyktingar flyttar ofta till Stockholmsområdet

2017-03-06

Att hitta boende och arbete präglar flyktingars första tid i Sverige. Det syns inte minst på deras flyttmönster. Flyktingar med anvisat boende flyttar i större utsträckning än de som ordnade sitt eget boende vid invandringen, och många flyttar går till Stockholmsområdet.

Arbetsmarknad, Flyktingar, Inrikes flyttning, Integration och segregation

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0105