Till innehåll på sidan

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Nästa publicering: 2018-05-29

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10-18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistiknyheter

Barns levnadsförhållanden 2015–2016

2017-06-12

Hälften av ungdomarna i åldern 16-18 sommarjobbar. Bland yngre, mellan 13 och 15, är det inte lika vanligt. I den gruppen sommarjobbar ungefär vart tionde barn.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Barns upplevelser av skolan Rapport 2012-12-07
Barns sociala relationer Rapport 2011-01-13
Barns fritid Rapport 2009-01-29

Artiklar

Barn som spelar TV-spel
Barn motionerar trots mycket skärmtid

2017-10-04

Det är vanligt att barn ägnar en stor del av sin fritid åt internet, dataspel och tv-tittande. Men barn med mycket skärmtid ägnar sig i lika stor utsträckning åt regelbunden motion på sin fritid som andra barn.

Barn, Hälsa och ohälsa

Ung kvinna
Äldre flickor ofta trötta och stressade

2016-10-06

Det finns barn som har påtagliga problem med stress, trötthet och sömn. Dessa problem är ofta vanligare bland flickor än bland pojkar. Bland flickor i 16–18-årsåldern är sex av tio trötta i skolan flera gånger i veckan.

Barn, Hälsa och ohälsa, Kvinnor och män, Skola

Litet barn med hjälm.
Barn i villaområden känner sig tryggare

2016-01-20

Barn som bor i villor och radhus känner sig tryggare på kvällen i sitt bostadsområde än de barn som bor i flerbostadshus. Detta gäller utifrån vad barnen själva har svarat i undersökningarna av barnens levnadsförhållanden.

Familjer, Barn, Boende och byggande

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0106