Till innehåll på sidan

Avfall, uppkommet och behandlat

Nästa publicering: 2018-06-14

Rapporten innehåller beskrivningar och statistik om uppkommet och behandlat avfall. Uppkommet avfall redovisas på cirka 50 avfallsslag, farligt och icke farligt, för 18 samhällssektorer och hushåll. Behandling av avfall redovisar mängder avfall som till exempel återvunnits, förbränts och deponerats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Avfall i Sverige 2014 Rapport 2016-07-06
Kvalitetsrapport 2014 Rapport 2016-06-15
Kvalitetsrapport 2012 Rapport 2015-12-18
Kvalitetsrapport 2010 Rapport 2015-12-18
Kvalitetsrapport 2008 Rapport 2015-12-18
Kvalitetsrapport 2006 Rapport 2015-12-18
Kvalitetsrapport 2004 Rapport 2015-12-18

Artiklar

En hand lägger glasflaska i återvinningscontainer
Sverige når inte alla mål för materialåtervinning

2017-11-10

Under 2016 materialåtervanns 69 procent av alla förpackningar i Sverige. Det innebär att vi når målet att 55 procent ska återvinnas. Men pantburkar och PET-flaskor måste vi bli bättre på att ta tillvara. Där nåddes inte målen på 90 procent materialåtervinning.

Klimat, Miljö och hållbar utveckling

Matavfall
Sverige blir bättre på att återvinna avfall

2017-05-10

Mellan 2010 och 2014 ökade återvinningen av avfall med 23 procent till 19 miljoner ton. Det beror bland annat på att vi blivit bättre på att sortera ut matavfall som blir till biogas. Även energiåtervinningen har ökat under denna tid, bland annat på grund av att importen av avfall har ökat.

Klimat, Miljö och hållbar utveckling

Statistik i soppåsen – så mycket slänger vi i onödan

2016-07-06

I Sverige slänger hushållen 4,2 miljoner ton hushållssopor på ett år. Det motsvarar ungefär 430 kilo per år och person. Cirka 30 procent av all mat som slängdes hade kunnat ätas upp istället för att bli avfall. Dessutom kastas cirka 60 procent av alla plastförpackningar i soptunnan. Hur väl stämmer detta med Sveriges ambition om att bli ett mer hållbart samhälle?

Hushåll och ekonomi, Klimat, Miljö och hållbar utveckling

Läs fler artiklar

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0305