Till innehåll på sidan

Behandlat avfall 2010, 2012 och 2014

Ton

Diagram

Avfallsslaget Annat mineralavfall (främst från gruvor) och avfallsslaget Mudder­massor ingår inte i data ovan. Förutom dessa två ingår allt avfall, både icke-farligt och farligt avfall.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-25

Har du frågor om statistiken?

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se