Till innehåll på sidan

Branscher med mest farligt avfall

Ton

BranschFarligt avfall 2014
Byggverksamhet
602 000
Avfallshantering; Återvinning
423 000
Hushållssektorn
410 000
Tjänsteproducenter
363 000
Försörjning av el, gas, värme och kyla
252 000

Kommentarer

Tabellen visar de fem branscherna med mest farligt avfall under 2014. Uppgifterna redovisas i ton.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se