Till innehåll på sidan

Farligt avfall 2010, 2012 och 2014

Ton

Diagram

Kommentarer

Diagrammet visar mängderna farligt avfall som uppkom totalt i Sverige under 2010, 2012 och 2014. Uppgifterna redovisas i ton.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se