Till innehåll på sidan

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog

Sedan 2013 har försäljningsstatistiken för kalk upphört. Statistiken omfattade försäljningen av kalkprodukter till jord- och trädgårdsbruket och till kalkning av sjöar, vattendrag och skogar. För uppgifter om spridning av kalk på åkermark, se Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket samt Statistiskt meddelande.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2012 SM 2013-07-12
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2011 SM 2012-07-05
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2010 SM 2011-09-29
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog, korrigerad version 2011-09-29 SM 2009-07-10
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2007, korrigerad version 2011-09-29 SM 2008-07-08
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2006 SM 2007-07-02
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2005 SM 2006-06-30
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk m.m. 2003 SM 2004-06-29
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk m.m. 2002 SM 2003-06-16
Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2001 SM 2002-07-01

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1003