Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Nästa publicering: 2018-04-25

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistiknyheter

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

2017-04-26

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2015/16 till 186 000 ton, vilket är i nivå med de senaste två gödselåren. För fosfor uppgick försäljningen till 13 100 ton, vilket är en ökning med 600 ton (5 procent) jämfört med föregående år.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2015/16 SM 2017-04-26
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2014/15 SM 2016-04-28
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2013/14 SM 2015-04-23
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 SM 2014-04-24
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2011/12 SM 2013-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2010/11 SM 2012-05-15
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2009/10 SM 2011-05-19
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2008/09 SM 2010-07-07
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2007/08 SM 2009-07-08
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2006/07 (Korrigerad 2009-07-08) SM 2008-07-03
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2005/06 SM 2007-04-20
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2004/05 SM 2006-04-07
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2003/04 SM 2005-03-18
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2002/03 SM 2004-04-05
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2001/02 SM 2003-03-19
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2000/01 SM 2002-04-24

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1002