Till innehåll på sidan

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Statistiknyheter

Odlingsåtgärder i jordbruket 2016

2017-11-29

Mellan åren 2014 och 2016 ökade arealen träda med drygt 38 000 ha och den kortliggande trädan ökade i andel. Andelen areal som vårplöjs minskade mellan de båda åren, liksom andelen areal med fånggröda. Förändringarna beror delvis på reglerna för olika jordbrukarstöd.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Odlingsåtgärder i jordbruket 2016. Träda, slåttervall, jordbearbetning, fånggrödor samt spridning av kalk på åkermark SM 2017-11-29
Gödselmedel i jordbruket 2015/16. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2017-06-22
Odlingsåtgärder i jordbruket 2014. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål samt spridning av kalk på åkermark SM 2015-06-25
Gödselmedel i jordbruket 2012/13. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2014-06-26
Odlingsåtgärder i jordbruket 2012. Träda, slåttervall, vårkorn, höstspannmål samt användning av halm och blast SM 2013-06-26
Gödselmedel i jordbruket 2010/11. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2012-09-18
Odlingsåtgärder i jordbruket 2010. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel SM 2011-06-29
Gödselmedel i jordbruket 2008/09. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2010-09-23
Odlingsåtgärder i jordbruket 2008. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel. SM 2009-06-26
Gödselmedel i jordbruket 2006/07 SM 2008-11-04
Odlingsåtgärder i jordbruket 2006. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel. SM 2007-06-15
Gödselmedel i jordbruket 2004/05. Handels- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2006-09-20
Gödselmedel i jordbruket 2002/03. Handels- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2004-08-27
Gödselmedel i jordbruket 2000/01. Handel och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel SM 2002-07-16

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Ylva Andrist Rangel

Telefon
010-479 68 56
E-post
ylva.andrist-rangel@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1001