Till innehåll på sidan

Bebyggd mark i strandskyddsområden

Statistiken beskriver i vilken omfattning som kustområden och stränder är påverkade av bebyggelse. Statistiken innehåller uppgifter om hur stora kust- och strandområden som är påverkade av bebyggelse samt antal byggnader som är kust- och strandnära, det vill säga byggnader som ligger inom 100 meter från vattnet.

Statistiknyheter

Bebyggd mark i strandskyddsområden 2010/14

2015-11-11

Under perioden 2010–2014 färdigställdes närmare 57 000 nya byggnader i Sverige. Av dessa låg 15 procent inom 100 meter från vatten. Det är den zon som vanligtvis utgör strandskyddat område. Under perioden 2006–2009 utgjorde de nya strandnära byggnaderna 16 procent av det totala byggandet.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Bebyggd mark i strandskyddsområden 2010–2014 SM 2015-11-11
Bebyggelsepåverkad kust och strand SM 2011-10-19
Bebyggd mark i strandskyddsområden 2006–2009 SM 2011-03-31
Bebyggd mark i strandskyddsområden 2001–2005 SM 2007-06-29
Bebyggelse längs kust och stränder SM 2004-02-12
Bebyggelsepåverkad kust och strand SM 2002-07-29
Strandnära bebyggelse längs Sveriges västra kust SM 1999-06-30

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0807