Till innehåll på sidan

Kust- och strandlinje totalt, andel därav med byggnad inom 100 meter samt andel byggnader inom 100 meter av samtliga byggnader

Länsvis

LänskodLänKust och strand
totalt, km
 därav andel kust och
strand med byggnad
inom 100 m, procent
Andel byggnader inom
100 m av samtliga
bygg­nader i länet,
procent
1
Stockholms län
15 117 30% 14%
3
Uppsala län
6 774 16% 7%
4
Södermanlands län
7 102 19% 13%
5
Östergötlands län
12 619 17% 13%
6
Jönköpings län
8 763 20% 13%
7
Kronobergs län
7 869 15% 12%
8
Kalmar län
12 891 15% 13%
9
Gotlands län
1 618 17% 6%
10
Blekinge län
4 204 23% 16%
12
Skåne län
6 892 27% 8%
13
Hallands län
5 391 17% 8%
14
Västra Götalands län
26 549 20% 12%
17
Värmlands län
19 359 16% 17%
18
Örebro län
8 466 16% 11%
19
Västmanlands län
3 748 22% 11%
20
Dalarnas län
29 084 14% 20%
21
Gävleborgs län
18 026 20% 20%
22
Västernorrlands län
18 538 17% 20%
23
Jämtlands län
50 736 7% 20%
24
Västerbottens län
58 115 9% 24%
25
Norrbottens län
97 577 5% 27%
0
Riket
419 438
13%
14%

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se