Till innehåll på sidan

Kust, stränder och öar

Statistiken beskriver befolknings- och bebyggelsestruktur längs kusterna, på öar samt längs stränder och vattendrag. Uppgifter som redovisas är bland annat kust- och strandlängd, antal öar samt befolkning och byggnader på öar och längs vatten.

Statistiknyheter

Kust, stränder och öar 2013

2014-12-08

Sverige har nästan 270 000 öar. De flesta finns i Norrbottens län, följt av Stockholms och Västra Götalands län. Av alla öar i Sverige är 38 procent havsöar. Störst andel havsöar har Stockholms län, med 93 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Öar i Sverige 2013 SM 2014-12-15
Strandnära befolkning 2013 SM 2014-06-17
Kust och stränder i Sverige SM 2013-06-27
Befolkning på öar 2000–2008, korrigerad 2009-06-18 SM 2009-06-17
Smala vattendrag. Längder samt areal och byggnader inom 50 meter SM 2005-06-30
Kust och stränder i Sverige SM 2002-05-22
Öar i Sverige SM 2001-05-16

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Basinformation om kust, stränder och öar
Befolkning på öar
Strandnära befolkning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Basinformation om kust, stränder och öar
Befolkning på öar
Strandnära befolkning
Statistikens detaljerade innehåll

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0812