Till innehåll på sidan

Kust, stränder och öar

Statistiken beskriver befolknings- och bebyggelsestruktur längs kusterna, på öar samt längs stränder och vattendrag. Uppgifter som redovisas är bland annat kust- och strandlängd, antal öar samt befolkning och byggnader på öar och längs vatten.

Statistiknyheter

Kust, stränder och öar 2013

2014-12-08

Sverige har nästan 270 000 öar. De flesta finns i Norrbottens län, följt av Stockholms och Västra Götalands län. Av alla öar i Sverige är 38 procent havsöar. Störst andel havsöar har Stockholms län, med 93 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Öar i Sverige 2013 SM 2014-12-15
Strandnära befolkning 2013 SM 2014-06-17
Kust och stränder i Sverige SM 2013-06-27
Befolkning på öar 2000–2008, korrigerad 2009-06-18 SM 2009-06-17
Smala vattendrag. Längder samt areal och byggnader inom 50 meter SM 2005-06-30
Kust och stränder i Sverige SM 2002-05-22
Öar i Sverige SM 2001-05-16

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Basinformation om kust, stränder och öar
Befolkning på öar
Strandnära befolkning

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Basinformation om kust, stränder och öar
Befolkning på öar
Strandnära befolkning
Statistikens detaljerade innehåll

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0812