Till innehåll på sidan

Statistik för avrinningsområden

Statistiken visar markanvändning, bebyggelse och näringsstruktur i avrinningsområden. I redovisningen ingår uppgifter om markanvändningstyper, jordbruksmarkens användning, antal husdjur, befolkning samt uppgifter om avlopp för småhusfastigheter och lantbruksfastigheter.

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Statistik för avrinningsområden 2005 SM 2008-01-30
Statistik för avrinningsområden 2000 SM 2003-12-02
Avrinningsområden 1995 SM 2003-12-01

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0206