Till innehåll på sidan

Tätorter; arealer, befolkning

Nästa publicering: 2018-03-28

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län.

Statistiknyheter

Befolkning i tätort

2017-04-05

Under 2016 ökade befolkningen i tätorter med mer än 120 000 personer. Stockholms tätort stod för den största ökningen, med 23 500 personer, vilket innebär en ökning på 1,6 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Översyn av metod och definition för SCBs avgränsningar av koncentrerad bebyggelse Rapport 2016-10-25
Tätorter 2015 SM 2016-10-25
Tätorter 2010 Förvärvsarbetande och boende i och utanför tätort SM 2013-11-20
Tätorter 2010 Bebyggelsestruktur SM 2012-03-22
Tätorter 2010 Befolkning; Kön och åldrar SM 2012-02-15
Tätorter 2010 SM 2011-06-16
Tätorter 2005 - Historik SM 2009-06-09
Tätorter 2005. Sysselsatta och boende i och utanför tätorter SM 2008-03-18
Tätorter 2005. Befolkning och bebyggelsestruktur SM 2008-01-25
Satellitdata som stöd vid avgränsning av tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden Rapport 2007-11-22
Tätorter 2005 SM 2006-11-30
Tätorter 2000. Befolkning och sysselsättning i och utanför tätorter SM 2004-03-31
Tätorter 1990 SM 2003-12-01
Tätorter 1995 SM 2003-12-01
Tätorter 2000 SM 2002-02-20

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0810