Till innehåll på sidan

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Nästa publicering: 2018-06-12

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Statistiknyheter

Torv 2016, produktion, användning och miljöeffekter

2017-06-19

Torvskörden ökade under 2016. Det var främst odlingstorv som gick upp med 32 procent, men även energitorven ökade från låga nivåer. Orsaken till denna uppgång är främst vädret sommaren 2016, som var mer gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvskörden gynnas av varmt och torrt väder.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Torv 2015 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2016-06-16
Torv 2014 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2015-06-17
Torv 2013 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2014-06-18
Torv 2012 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2013-06-20
Torv 2011 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2012-06-20
Torv 2010 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2011-06-20
Torv 2009 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2010-06-15
Torv 2008 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2009-06-17
Torv 2007 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2008-05-15
Torv 2006 Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2007-05-08
Torv 2005 Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2006-05-19
Torv 2004 Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2005-06-10
Torv 2000 Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2005-04-08
Torv 2003. Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2004-06-30
Torv 2002. Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2003-10-08
Torv 2001. Produktion, användning, miljöeffekter m.m. SM 2002-06-18

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0809