Till innehåll på sidan

Transportinfrastrukturens markanvändning

Statistiken ger en bild av transportinfrastrukturens samlade markanspråk. Arealuppgifter redovisas för olika kategorier av infrastruktur så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Statistiken har ett särskilt fokus på vägar där även uppgifter om väghållare redovisas.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Transportinfrastrukturens markanvändning 2010 SM 2013-10-31
Väglängder och ytor enligt nationella vägdatabasen (NVDB), 2005 SM 2006-02-13

Artiklar

Illustration
Män får längre gator

2014-12-10

14 procent av gatuskyltar med personnamn har namn efter kvinnor, resten efter män. Även om vi begränsar oss till gatunamn som tillkommit de senaste sju åren är de manliga namnen i klar majoritet. Männen är inte bara fler på våra gatuskyltar. Deras gator är också längre.

Kvinnor och män, Namn, Geografi, Städer

Vy över insjö med en lite röd stuga på en flotte
Varannan svensk bor nära havet

2013-09-30

Sverige är ett stort land, men vi tränger ändå ihop oss på en liten del av ytan. Med olika kartor kan vi se Sverige ur nya perspektiv. Låter vi befolkningsstrukturen utforma kartan får landet en helt ny form. Hälften av alla svenskar bor dessutom inom en mil från kusten.

Kartor, Regionalt, Geografi, Befolkning

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Marcus Justesen

Telefon
010-479 49 61
E-post
marcus.justesen@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0816