Till innehåll på sidan

Indikatorer för hållbar utveckling

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Rapport 2017-11-02
Statistical follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable development Rapport 2017-11-02
Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport Rapport 2017-11-02
Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer Rapport 2012-03-30
Indikatorer för en hållbar utveckling – en pilotstudie Rapport 1998-12-09

Artiklar

Foto på Viveka Palm
Så arbetar SCB med de globala målen i Agenda 2030

2017-03-06

Med statistik kan utvecklingen i Sverige och världen mätas. Utan tillförlitlig data är det omöjligt att veta om vi når målen för en hållbar utveckling. – Man behöver statistiken för att få en bild av nuläget och därmed ta ut kompassriktningen mot framtiden, säger Viveka Palm vid SCB.

Internationellt, Miljö och hållbar utveckling

Bild på de globala målen
Statistik för en hållbar utveckling

2017-03-06

Ingen ska vara fattig eller hungrig och all diskriminering av kvinnor ska avskaffas. Det är några saker som FN vill uppnå med Agenda 2030 och de 17 målen för en hållbar utveckling.

Internationellt, Jämställdhet, Klimat, Miljö och hållbar utveckling

Läs fler artiklar

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1303