Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader

Nästa publicering: 2018-10-11

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Statistiknyheter

Miljöskyddskostnader 2016

2017-10-12

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 13,9 miljarder kronor år 2016. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2015. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Miljöskyddskostnader 2016 SM 2017-10-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2015 SM 2016-10-13
Miljöskyddskostnader i industrin 2014 SM 2015-10-13
Miljöskyddskostnader i industrin 2013 SM 2014-09-19
Miljöskyddskostnader i industrin 2012 SM 2013-09-19
Miljöskyddskostnader i industrin 2011. Korrigerad 2012-09-26 SM 2012-09-19
Miljöskyddskostnader i industrin 2010 SM 2011-10-24
Miljöskyddskostnader i industrin 2009 SM 2010-09-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2008 SM 2009-10-16
Miljöskyddskostnader i industrin 2007 SM 2008-09-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2006 SM 2007-09-17
Miljöskyddskostnader i industrin 2005 SM 2006-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2004 SM 2005-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2003 SM 2004-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2002 SM 2003-09-15
Miljöskyddskostnader i industrin 2001 SM 2002-09-27
Miljöskyddskostnader i industrin 1999 och 2000 SM 2001-06-15

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1302