Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Nästa publicering: 2017-10-11

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Statistiknyheter

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

2016-06-23

Av Sveriges befolkning är omkring 87 procent anslutna till det kommunala vatten- och avloppledningsnätet. Det visar siffror från SCB som för första gången publicerar uppgifter om vatten- och avloppsanslutningar som officiell statistik.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010 SM 2012-11-07
MIR2000:6 Water accounts Rapport 2008-01-17
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005. SM 2007-09-04
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2000, reviderad version efter ny vattendistriktsindelning SM 2005-05-12
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 1995 SM 2003-12-01
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2000 SM 2003-05-27
MIR2000:6 Vattenräkenskaper Rapport 2000-04-07

Artiklar

Ökad vattenanvändning pressar världen

2012-12-19

Under 2010 förbrukade vi i Sverige 2,7 miljarder kubikmeter vatten. Det är mycket i relation till befolkningen, men tillgången är också god. I stora delar av världen är vatten en bristvara, och behoven bara växer.

Miljö och hållbar utveckling, Internationellt, Geografi, Markanvändning

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0902