Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Statistiknyheter

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2015

2017-10-11

Den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 var cirka 5 procent lägre än 2010. Den minskande vattenanvändningen är framförallt tydlig inom jordbruket och industrin.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Vattenanvändningen i Sverige Rapport 2017-10-11
Industrins vattenanvändning 2015 SM 2016-09-19
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010 SM 2012-11-07
Industrins vattenanvändning 2010 SM 2011-11-08
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 SM 2007-09-04
Industrins vattenanvändning 2005 – redovisning för flodområden och kommuner SM 2007-03-28
Industrins vattenanvändning 2005 SM 2007-02-27
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2000 – efter ny vattendistriktsindelning SM 2005-05-12
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 1995 SM 2003-12-01
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2000 SM 2003-05-27
Industrins vattenanvändning 2000 – redovisning för flodområden, kommuner, etc. SM 2002-05-06
Industrins vattenanvändning 2000 SM 2001-12-18

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Vattenuttag och vattenanvändning
Industrins vattenanvändning
Jordbrukets vattenanvändning

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Industrins vattenanvändning
Jordbrukets vattenanvändning
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0902