Till innehåll på sidan

Industrins lager

Nästa publicering: 2018-02-15

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av industrins lager med fördelning på lagertyper, såväl totalt som uppdelat på branscher. Lagerstatistik för industrin publiceras i en gemensam statistiknyhet tillsammans med lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar.

Statistiknyheter

Företagens lager, 3:a kvartalet 2017

2017-11-15

Svenska företags lager ökade med 4,6 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet. Ökningen motsvarar en uppgång med 0,9 procent i volym.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Svetsare i arbete
Statistik över orderingång ger bild av krisen

2014-09-04

Under hösten 2008 drabbades stora delar av världen av den största ekonomiska krisen sedan 1930‑talet. Den efter­följande låg­konjunk­turen drabbade i stort sett hela den svenska ekonomin, men olika branscher olika hårt. Ett halvt decennium efter krisens utbrott kan vi genom statistiken över industrins orderingång få en bild av krisens faser och hur den slog mot olika branscher inom den svenska till­verk­nings­industrin.

Näringsliv, Ekonomi, Företagande

Arbete på ett lager
Företagens lager påverkar BNP-utvecklingen

2014-05-15

En gång per kvartal kommer ny statistik över Sveriges brutto­national­produkt, BNP. Spänningen är stor om siffrorna ska peka uppåt eller nedåt. Något som ofta har en betydande påverkan på hur BNP utvecklas är hur mycket företagen har i sina lager. Till exempel bestod hälften av uppgången i BNP under sista kvartalet 2013 av förändringar i lager.

Ekonomi, Näringsliv, BNP, Statistisk metod

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0602